Reformy BGK korzystne dla przedsiębiorców

Nowe instrumenty wsparcia eksportu oraz większa przejrzystość działań BGK w realizacji zadań i programów rządowych może wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność polskiej gospodarki - uważa Krajowa Izba Gospodarcza, pozytywnie oceniając rządowy projekt nowelizacji ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego.  

W obecnym stanie prawnym fundusze powierzone, utworzone, lub przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, nie są państwowymi funduszami celowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Umieszczenie tych funduszy w BGK skutkowało brakiem przejrzystości prowadzenia działalności Banku. Projekt zakłada, że BGK jako bank państwowy w ramach działalności własnej będzie prowadził działalność bankową wspierając jednocześnie rządowe programy społeczno-gospodarcze, programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, które realizowane są z wykorzystaniem środków publicznych.

KIG popiera zawarte w projekcie rozszerzenie katalogu czynności wykonywanych przez BGK o obsługę transakcji eksportowych z zastosowaniem instrumentów wspierania eksportu, także w ramach realizacji programów rządowych. Możliwość wspierania polskich eksporterów dzięki udzielanym zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług przez BGK kredytom eksportowym, będzie miało pozytywny wpływ na wymianę handlową.

Zdaniem KIG, krokiem w dobrym kierunku jest określenie źródeł finansowania realizacji programów rządowych. W celu ich realizacji, minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie przekazywał środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo Bank będzie miał możliwość sfinansowania rządowych programów ze środków pozyskanych z innych źródeł - z pożyczek i zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji w kraju i za granicą. Dodany został art. 5a, na podstawie którego minister właściwy do spraw finansów publicznych ma możliwość przekazania skarbowych papierów wartościowych na zwiększenie funduszu statutowego Banku. Jednocześnie zostały doprecyzowane warunki emisji tychże papierów wartościowych.

Dobrym rozwiązaniem jest także wyłączenie przedmiotowe określonych obszarów Banku Gospodarstwa Krajowego spod procedury zamówień publicznych. Związanie BGK zapisami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych (obowiązki spoczywające na zamawiającym) w praktyce oznacza ograniczenie, bądź nawet uniemożliwienie realizowania przez Bank zadań wynikających z ustaw i umów zawartych z właściwymi ministrami. 

Porady prawne

Źródło: www.kig.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika