e-prawnik.pl Porady prawne

Rejestracja firmy w jeden dzień

5.4.2011

Wniosek o założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od stycznia prześlemy przez internet.

Zakończyły się prace nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych. Dokument trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać z początkiem 2012 roku. Ułatwią one i przyspieszą zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uproszczą procedurę ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie przy zakładaniu takich spółek wymagana jest obecność notariusza. Następnie musimy czekać do 7 dni na rejestracje firmy w KRS.

Po zmianach notariusz będzie zbędny. Wystarczy, że sami założymy konto w specjalnym systemie teleinformatycznym, wypełnimy udostępniony tam elektroniczny formularz, opatrzymy go podpisem elektronicznym i klikniemy Wyślij. Będzie to jednoznaczne z zawarciem umowy o powstaniu spółki.

Nowe przepisy pozwolą przy tym wspólnikom na skorzystanie z dowolnego podpisu elektronicznego. Jeśli go nie użyjemy, to nasz wniosek zostanie odrzucony.

Niemożliwe będzie natomiast ingerowanie w treść udostępnionego wzorca umowy. Będzie to wzór podstawowy, który określa: firmę, siedzibę, czas, na jaki biznes zostaje założony, kapitał zakładowy, kto obejmuje udziały, organy spółki i zapis, że zaciąganie zobowiązań przekraczających dwukrotną wartość kapitału zakładowego wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.

Jeśli będziemy chcieli mieć lepszą, bardziej rozbudowana umowę – np. określającą również prawa i obowiązki wspólników – to będziemy musieli zarejestrować spółkę tradycyjnie przy notariuszu, albo – po zarejestrowaniu firmy elektronicznie – zmienić treść umowy w drodze uchwały zgromadzenia wspólników. Tak jak przy podpisywaniu umowy przez internet, tak i przy jej zmianie nie będzie wymagana forma aktu notarialnego.

Zakładając spółkę w trybie on-line potrzebny będzie jeszcze kapitał początkowy, minimalnie 5 tys. zł. Niezbędna będzie jednak gotówka, ponieważ ekspresowa procedura nie pozwoli na wnoszenie wkładów niepieniężnych w postaci aportów, czyli np. samochodów, lokali czy papierów wartościowych. Będziemy mogli to robić dopiero później, chcąc podwyższyć kapitał zakładowy.

Przypominamy, że wnoszenie wkładów niepieniężnych w przypadku spółek z o.o. rejestrowanych tradycyjnie możliwe jest już na etapie składania wniosku do KRS.

Korzyścią – w porównaniu z podpisywaniem umowy na papierze – będzie za to więcej czasu na zebranie kapitału. Teraz trzeba go wnieść jeszcze przed złożeniem wniosku o założenie firmy. Rejestrując spółkę internetowo wspólnicy dostaną na to siedem dni od daty wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Rejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak jest teraz?

Jak będzie po 1 stycznia 2012 roku?

Spółkę powołuje się na podstawie umowy, spisanej przez notariusza.

Spółkę założymy bez notariusza przez internet, korzystając ze specjalnego wzoru umowy.

Rejestracja spółki w KRS trwa do siedmiu dni.

KRS zarejestruje spółkę w ciągu 24 godzin od dnia poprawnie złożonego wniosku on-line.

Wkład początkowy musi wynosić minimum 5 tys. zł. Może być pieniężny lub niepieniężny – np. w postaci samochodów, akcji czy mieszkań.

Przy zakładaniu spółki wkład będzie wynosił minimum 5 tys. zł. Dopuszczalna będzie tylko gotówka. Wkłady niepieniężne nie będą uwzględniane.

Zmiana umowy musi mieć formę aktu notarialnego.

Zmiana umowy nie będzie wymagana w formie aktu notarialnego.

.

Warto na koniec dodać, że celem zmian nie jest wprowadzenie nowego, specjalnego typu spółki z o.o., ale stworzenie uproszczonej procedury jej tworzenia. Nowelizacja wprowadza zatem jedynie alternatywny model zakładania i rejestrowania spółki.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?