Pozostałe

Rocznica przystąpienia Polski do strefy Schengen. Spotkanie szefów ministerstw spraw wewnętrznych Polski i Niemiec

Strona 1 z 2

W niedzielę, 14 grudnia b.r., z okazji pierwszej rocznicy wejścia Polski do strefy państw Schengen w Zgorzelcu spotkali się ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec.

O korzyściach z przystąpienia nowych państw do strefy państw Schengen z dziennikarzami rozmawiali Pan Grzegorz Schetyna, Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Pan Wolfgang Schäuble, Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec.

Spotkanie ministrów było częścią uroczystych obchodów pierwszej rocznicy wejścia Polski do strefy Schengen.

Niedziela w Zgorzelcu była pełna wydarzeń. Setki ludzi bawiły się na festynie, specjalnych pokazach oraz korzystało z przygotowanych atrakcji.

Minister Grzegorz Schetyna wraz z Podsekretarzem Stanu w MSWiA, Witoldem Drożdżem wręczył nagrody laureatom konkursu „Polska w Schengen" w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Podczas lunchu roboczego rozmawiał z Federalnym Ministrem Spraw Wewnętrznych Wolfgangiem Schäuble.

Most Staromiejski ponownie połączył dwie połowy miasta, w pobliżu mostu zorganizowano festyn dla mieszkańców i gości miasta. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji obejrzał m.in. pokaz psów służbowych przygotowany przez Oddział Straży Granicznej w Lubaniu. Wielu widzów przyciągnęły działania teatrów ulicznych, wystąpiły m.in. Teatr Żywy z Bielawy, który zaprezentował „Paradę Świąteczną", a teatr z Czech przygotował pokaz majestatycznych szczudlarzy paradujących z flagami Unii.

Na specjalnym stanowisku zaprezentowano publikację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie do której wpisali się obaj Ministrowie. W tym czasie na scenie prezentowały się grupy folklorystyczne z Dolnego Śląska.

W przejściu na stronę niemiecką towarzyszyła Orkiestra Policji Niemieckiej.

Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec udali się do niemieckiego hotelu Mercure, by spotkać się z dziennikarzami.

Wystąpienia ministrów podkreślały znaczenie współpracy państw obszaru oraz znakomitą implementację dorobku prawnego związanego z przystąpieniem nowych krajów do strefy państw Schengen.

Wbrew obawom sprzed rozszerzenia, wzrosło poczucie bezpieczeństwa obywateli krajów pogranicza „starej" i „nowej" Europy, a wspólne działania sił porządku publicznego zapewniają dobre egzekwowanie prawa po obu stronach „bezgranicznej" granicy państw obszaru Schengen.

„Zjednoczenie ponad granicami Europy" zostało uznane za kolejny znak sukcesu przemian społeczno - politycznych zapoczątkowanych w tej części świata po roku 1989 r. przez Polską rewolucję „Solidarności".

Wicepremier Schetyna nazwał wejście Polski do strefy Schengen - potwierdzeniem naszej obecności w Europie.

Mamy za sobą rok, rok dobrych doświadczeń - powiedział m.in. Grzegorz Schetyna

W rok po wstąpieniu Polski do strefy Schengen wydarzenie to jest oceniane w Polsce zdecydowanie pozytywnie. Wskazują na to wyniki sondażu przeprowadzonego przez CBOS w dniach 13 - 19 listopada 2008 r.

Co piąty respondent (21%) ma poczucie, że wydarzenie to miało wpływ na jego życie, w tym 19% stwierdza wpływ na życie osobiste, a 10 % - zawodowe.

Około 6 mln dorosłych Polaków uznało tę zmianę za mającą wpływ na ich życie, choć doświadczenia te związane są z zaledwie rocznym otwarciem granic.

Odczuwanie wpływu otwarcia granic na własne życie wiąże się z miejscem w hierarchii społecznej oraz społeczną ruchliwością.

Najczęściej odczuwają to:

  • osoby uzyskujące najwyższe dochody (powyżej 1500 zł) w przeliczeniu na członka rodziny - 44% odczuwa wpływ na życie osobiste;

  • osoby z wyższym wykształceniem - 37 %;

  • kadra kierownicza i inteligencja - 36 %;

  • pracujący na własny rachunek - 32 %.

Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie regionalne wpływu otwarcia granic na życie badanych. Najniższy jest on w województwach nie graniczących z państwami UE: centralnych - dawnej „Kongresówce", Pomorzu Gdańskim oraz w województwie warmińsko - mazurskim. Najwyższy wpływ odczuwalny jest z kolei w województwach graniczących z naszym zachodnim sąsiadem. W badaniu odnotowano cztery znaczące wyjątki od reguły - bardzo wysokie poczucie wpływu w województwie podlaskim, wysokie - w świętokrzyskim i bardzo niskie w lubuskim oraz graniczącym ze Słowacją woj. Podkarpackim.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: