Stan zagrożenia epidemicznego zamiast stanu epiedemii

Od 16 maja 2022 roku zgodnie z nowym rozporządzeniem zniesiony został stan epidemii, a obowiązywać zaczął stan zagrożenia epidemicznego. Zachorowalność na COVID-19 będzie monitorowana w podobny sposób jak obecnie grypa.

Definicje

Epidemia to zachorowania na daną chorobę na określonym terenie i w określonym czasie, w liczbie większej niż w poprzednim okresie.

Stan zagrożenia epidemicznego to zwiększone prawdopodobieństwo powstania epidemii. Oznacza formalne uznanie danego terenu za teren, na którym istnieją warunki i znacznego stopnia prawdopodobieństwo wystąpienia epidemii.

Porady prawne

Nowe przepisy

Stan epidemii wprowadzono w Polsce od 20 marca 2020 r. Obecnie został zniesiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zniesienie stanu epidemii rząd uzasadnił poprawą stanu epidemiologicznego w Polsce, zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych. Stan zagrożenia epidemicznego będzie aktualny do odwołania.

„Sytuacja, z którą będziemy mieli do czynienia, pozwala utrzymać pewną gotowość legislacyjną rozwiązań, a jednocześnie wysyłamy sygnał, że sytuacja i nasza ocena ryzyka są zdecydowanie lepsze. Prawdziwym testem będzie wrzesień, czas powrotów do szkół i pracy, zwiększonej transmisji„  powiedział Minister Adam Niedzielski.

„Stan zagrożenia epidemicznego, a więc sytuacja z jaką będziemy mieć do czynienia od 16 maja, to  sytuacja, w której spodziewamy się, że może dojść do ponownego wzrostu liczby zakażonych i obciążenia systemu ochrony zdrowia…. Na tym etapie utrzymujemy dokładny monitoring poziomu zagrożenia epidemiologicznego. W pogotowiu są protokoły wdrożenia działań związanych ze stanem epidemicznym”, powiedział dr hab. Grzegorz Juszczyk, dyrektor NIZP PZH-PIB.

Ten potencjalny endemiczny charakter COVID-19…będzie wymagał równie dokładnego i szczegółowego monitorowania, co inne infekcje dróg oddechowych, których monitoring obecnie prowadzimy. Tutaj dobrym przykładem jest grypa i infekcje grypopodobne. Zachorowalność na COVID-19 będzie monitorowana w podobny sposób jak obecnie grypa.

Wzrostu zakażeń możemy spodziewać się jesienią, na co wskazują modele analityczne wykorzystywane w pracach zespołu ds. prognozowania przebiegu epidemii, który zajmuje się  opracowywaniem hipotetycznych scenariuszy sytuacji epidemiologicznej.

Pozostawiono obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 w następujących grupach:

  • Osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
  • Osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
  • Studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

W sytuacjach, gdy szczepienie nie zostało wykonane, osoby te mogą wykonać test:

  • antygenowy lub molekularny w kierunku SARS-CoV-2,
  • każdorazowo, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, nauki, czynności zawodowych albo fachowych,
  • testy nie będą finansowane ze środków publicznych.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika