Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych trafia do konsultacji

Ruszyły uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Podczas ogólnopolskiej Konferencji Towarzystw Budownictwa Społecznego w Toruniu, pismo w tej sprawie podpisał wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Projekt stanowi wdrożenie określonego w Krajowym Planie Odporności działania B.1.1.2 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” oraz działania B.3.5.1. „Inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach”.

- "Proponowane rozwiązania są szansą na poprawę warunków mieszkaniowych wielu obywateli" - mówił do zebranych na konferencji wiceminister Piotr Uścinski

I dodał: "Wynegocjowane w ramach KPO środki, w wysokości blisko 1 mld euro, kierujemy zarówno na poprawę jakości życia w istniejących budynkach jak i na budowę nowych mieszkań".

Porady prawne

Poprawa warunków życia w istniejącym zasobie mieszkaniowym

Środki w tym zakresie przekazane mogą zostać w ramach:

  • grantu na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii w budynkach wielorodzinnych. Są to budynki należące do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych(SIM),
  • wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 40% kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Budynki te mogą należeć do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych,
  • premii i grantów na pokrycie nawet do 80% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne. Budynki te należeć mogą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

- "Zmniejszone zużycie energii i lepsze wykorzystanie jej odnawialnych źródeł, to rozwiązania których korzyści rozpatrywać możemy nie tylko w kontekście ochrony klimatu i troski o budżet gospodarstw domowych, ale też bezpieczeństwa i obecnej sytuacji międzynarodowej" – dodał wiceminister.

Rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego

Projekt jest rozwinięciem cieszącego się już znacznym zainteresowaniem programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje te będą realizowane głównie w ramach TBS i SIM. W przypadku społecznych mieszkań czynszowych maksymalny poziom wsparcia wyniesie 60 % (obecnie 35%) a w przypadku mieszkań komunalnych aż 95% (obecnie 80%) kosztów inwestycji.

- "Dzięki środkom KPO rozwijamy rządowe programy mieszkaniowe o atrakcyjną ofertę budowy tanich w eksploatacji, nowoczesnych mieszkań czynszowych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach" – mówił wiceminister Piotr Uściński. - "Zakładamy, że wprowadzenie tej oferty jeszcze bardziej zwiększy efektywność programu BSK, dzięki któremu tylko w ostatnich 12 miesiącach udało się sfinansować utworzenie ok 17 tys. mieszkań".

Warunkiem uzyskania wyższego wsparcia z programu BSK będzie konieczność spełniania podwyższonych standardów efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami umowywartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w inwestycji wyrażona i obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497) nie będzie przekraczać 52 kWh/(m2/rok).


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika