Wyłączenie bezprawności działania naruszającego dobra osobiste

Wyrok SN

Wyrokiem z 12 kwietnia 2023 r. (sygn. II CSKP 1021/22) Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powoda – osoby fizycznej – od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, oddalającego apelację skarżącego od wyroku oddalającego powództwo w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Sąd drugiej instancji ocenił, że użycie w artykule prasowym określenia dotyczącego powoda doprowadziło do naruszenia jego czci, jednak działanie to nie było bezprawne, gdyż krytyczna ocena działalności powoda była uzasadniona interesem społecznym.

Porady prawne

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wyroku uwzględniającego skargę kasacyjną wskazano, że motywy orzeczenia Sądu Apelacyjnego nie wyjaśniają dostrzeganych przez ten Sąd aspektów interesu społecznego, które uzasadniałyby użycie względem powoda pejoratywnego określenia.

Zob. wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2023 r. z uzasadnieniem (sygn. II CSKP 1021/22)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika