e-prawnik.pl Porady prawne

Rodzice a dzieci

Obywatelstwo

Dla cudzoziemca

Dobra osobiste

W sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech

14.8.2008

Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech

6 sierpnia 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech, a w szczególności polskich rodziców, którym instytucje niemieckie zabroniły posługiwania się językiem polskim w trakcie spotkań z dziećmi, nad którymi władzę rodzicielską po rozwodzie sprawuje rodzic - obywatel niemiecki. Oto treść tego wystąpienia:

W nawiązaniu do moich poprzednich wystąpień w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech, a w szczególności skarg polskich rodziców, którym instytucje niemieckie zabroniły posługiwania się językiem polskim w trakcie spotkań z dziećmi, nad którymi władzę rodzicielską po rozwodzie sprawuje rodzic - obywatel niemiecki, w załączeniu pragnę przedstawić stanowiska zajęte przez niemieckie organy stojące na straży praw i wolności obywatelskich, będące reakcją na moją kolejną interwencją w tym przedmiocie (wystąpienie RPO- 576195 -07/I/KŁ z dnia 6 maja 2008 r.). Tym samym mam nadzieję, iż nasze dalsze działania doprowadzą do poprawy sytuacji w zakresie poszanowania praw obywateli polskich zamieszkujących w Niemczech.

Pismo Ombudsmana Regionu Nadrenii Palatynat

Pismo Ombudsmana Regionu Nadrenii Palatynat w związku z wystąpieniem RPO w sprawie dyskryminacji i eskalacji agresji wobec obywateli Polski w Niemczach z 7 maja 2008 r. brzmi zaś tak:

Szanowny Panie

Serdecznie dziękuje za przesłanie wyżej wymienionego pisma, na które niestety dopiero dzisiaj mogę udzielić odpowiedzi. Wzbudziło ono moje głębokie zainteresowanie.

Przede wszystkim pragnę Pana zapewnić, że oczywiście nie mogę pogodzić się z faktem zaistnienia przedstawionych przez pana nieprawidłowości, które dotknęły polskich obywateli na terenie Niemiec. W przypadku opisanych wydarzeń mogło dojść do naruszenia praw człowieka w odniesieniu do Polaków zamieszkujących w Niemczech, lub też do dyskryminacji obywateli Polski.

W ramach swojej wieloletniej pracy na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich kraju związkowego Nadrenia-Palatynat działałem zawsze na rzecz praw obywateli i praw człowieka oraz przeciwko dyskryminacji; również w tym przypadku podejmę odpowiednie działania. Postaram się wykorzystać wszystkie nadarzające się okazje przedstawienia tych okoliczności, tak aby zwrócić uwagę opinii publicznej i polityków na te zagadnienia.

Moim podstawowym zadaniem ustawowym jako Rzecznika Praw Obywatelskich kraju związkowego Nadrenia-Palatynat jest udzielanie pomocy obywatelom w przypadku trudności z władzami Nadrenii-Palatynatu oraz podejmowanie prób znalezienia rozwiązań polubownych w sytuacjach konfliktowych. Mam jednakże oprócz tego również możliwość podjęcia prób rozwiązania takich problemów we współpracy z innymi urzędami, takimi jak Komisja Petycji Bundestagu, komisje petycji poszczególnych krajów związkowych czy rzecznicy praw obywatelskich krajów związkowych, o ile dany kraj posiada taki urząd.

Pragnę tutaj podkreślić pełną gotowość do podjęcia takich działań.

Zwrócił się do mnie również w międzyczasie Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej, dr Marek Prawda. Spotkam się z nim osobiście w Berlinie prawdopodobnie we wrześniu lub w październiku tego roku.

Przedstawione przez Pana wydarzenia głęboko mnie zaniepokoiły i pragnę ponownie zapewnić, że wykorzystam wszelkie dostępne mi możliwości, aby zapobiec w przyszłości tego typu zdarzeniom lub też przynajmniej zminimalizować ich częstotliwość. Pragnę przy tym przywołać nasza rozmowę, która dotyczyła podobnej tematyki.

Podsumowując, pragnę zapewnić po raz kolejny, że w konkretnych przypadkach jestem gotów udzielić pomocy osobom poszkodowanym. W takich przypadkach proszę o kontakt ze strony Pana lub poszkodowanych i dokładne przedstawienie konkretnych sytuacji. Podejmę wówczas niezwłocznie odpowiednie działania.

Poza tym, przy okazji kontaktowania się z rzecznikami praw obywatelskich oraz przewodniczącymi komisji petycji krajów związkowych zwrócę ich uwagę na przedstawioną przez Pana problematykę oraz poproszę, by w ramach dostępnych im możliwości podjęli działania mające na celu znalezienie odpowiednich rozwiązań.

Z wyrazami szacunku

Ulrich Galie 

Źródło: www.rpo.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ