Emerytura

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasypywane są pytaniami od nauczycieli obawiających się utraty prawa do przechodzenia na wcześniejsze emerytury w związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy o emeryturach pomostowych. Wyjaśniamy zatem, że weto prezydenta wcale nie odbiera nauczycielom możliwości korzystania ze świadczeń przed osiągnięciem wieku emerytalnego. 

Jedną z możliwości określa art. 88 Karty Nauczyciela. Przepis ten daje nauczycielowi prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek. Konieczne jest jednak spełnienie warunku stażu pracy.

Osoba, która chce skorzystać z tego przywileju musi legitymować się co najmniej 30-letnim okresem zatrudnienia (składkowym i nieskładkowym), w tym co najmniej 20-letnim okresem pracy "przy tablicy", ewentualnie 25-letnim okresem zatrudnienia i 20-letnią pracą w szkolnictwie specjalnym. Te dwadzieścia lat pracy nauczycielskiej musi być wykonywane co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. Dodatkowym warunkiem wymaganym do przyznania emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela.

Prawo to obejmuje wszystkich nauczycieli, niezależnie od ich daty urodzenia.

Do kiedy nauczyciel powinien spełnić warunki do wcześniejszej emerytury i kiedy powinien rozwiązać umowę o pracę tłumaczy Halina Wolińska, dyrektor Departamentu Centrali ZUS. 

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 27.5.2017

  Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • 21.2.2008

  Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

  Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej (...)

 • 2.1.2019

  Naprawa uszkodzonego pojazdu a wysokość odszkodowania

  Wcześniejsza naprawa pojazdu przez poszkodowanego, czy też przywrócenie podstawowych funkcji pojazdu nie powoduje zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności. - Tak przyjął w dniu 7 (...)