Więcej wsparcia dla kredytobiorców?

Projekt pomocy polskim rodzinom w spłacie kredytów hipotecznych 

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegółowy projekt pomocy polskim rodzinom w spłacie kredytów hipotecznych. Pomoże on kredytobiorcom w trudnym czasie agresji Rosji na Ukrainę i inflacji. Resort finansów przygotował rozwiązania dotyczące wakacji kredytowych oraz zamiennika dla wskaźnika WIBOR, który istotnie obniży wysokość rat kredytów. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) zostanie zasilony dodatkowo 1,4 mld zł i kwota ta może w razie potrzeby wzrosnąć.

- "Agresja Rosji na Ukrainę i putinflacja doprowadziły do podwyżki stóp procentowych, która z kolei przekłada się na rosnące raty kredytów. Rząd nie zamierza zostawić Polaków z tym samych, dbając równocześnie o stabilność krajowego sektora bankowego i finansowego. W Ministerstwie Finansów opracowaliśmy instrumenty, które pomogą osobom posiadającym kredyty hipoteczne. To wsparcie dla kredytobiorców, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów z uwagi na podwyższone stopy procentowe w postaci wakacji kredytowych i zwiększonego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To też nowy – korzystniejszy niż WIBOR – wskaźnik oprocentowania kredytów, który obniży raty kredytowe" – poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

- "Projekt przygotowaliśmy we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Chcemy, by 17 maja Rada Ministrów przyjęła nowe przepisy. Do 13 maja trwają konsultacje społeczne podczas których chcemy poznać opinie rynku" – wskazał wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Nowe propozycje znajdą się w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. W dokumencie są już wpisane rozwiązania dotyczące wyznaczania zamiennika WIBOR (skonsultowane i przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów). Uzupełnione zostaną też o przepisy związane z tzw. wakacjami kredytowymi i zmianami w FWK. Dzięki temu wszystkie przepisy będą w jednym miejscu.

– "Mamy do czynienia z putinflacją – ze zjawiskiem nowym, o czym mówił też prezydent Biden. Mówią o tym Niemcy, Francuzi" – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. W wielu krajach na całym świecie mamy do czynienia z inflacją najwyższą od lat. Szef rządu dodał, że w takich okolicznościach, w których inflacja uderza w ludzi, rząd chce wypracować odpowiednie mechanizmy walki z wysokimi cenami i szkodami, które inflacja czyni w gospodarce. – "Jak Polska i Polacy zmagają się z trudnościami to my – państwo polskie i rząd polski – zakładamy bardzo intensywny proces konsultacji, po to żeby wypracować odpowiednie rozwiązania, które ulżą w takiej sytuacji" – wyjaśnił premier.

Wakacje kredytowe - do 8 miesięcy bez spłat rat kredytu

Umożliwią one zawieszenie spłaty kredytu na 4 miesiące bez dodatkowych odsetek zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r., co daje razem 2 x po 4 miesiące bez rat. Wakacje kredytowe będą dotyczyć kredytów w złotówkach.

 Wakacje kredytowe umożliwią zawieszenie rat spłaty kredytu – po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 r. i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotym polskim.

Wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu zostaną przedłużone.

Wakacje kredytowe będą dotyczyć części kapitałowej, jak i odsetkowej raty.

Rozwiązanie zmniejszy obciążenia portfeli Polaków o nawet 3 mld zł rocznie.

4 razy w 2022 r. i 4 razy w 2023 r. rata zostanie przesunięta do spłaty, bez odsetek.

Dla osoby lub rodziny, która dziś płaci 2,4 tys. zł raty kredytu, oznacza to zmniejszenie obciążeń o 19,2 tys. zł w latach 2022-2023.

Nowy wskaźnik oprocentowania kredytów

Przejście z obecnego WIBORU na nowy wskaźnik oznaczać będzie spadek wysokości rat kredytobiorców. Dzięki temu w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki – w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r.

Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo. Możliwe będzie wskazanie jako zamiennika stawki POLONIA wyznaczanej przez Narodowy Bank Polski, gdy nie uda się wyznaczyć zamiennika standardowym procesem.

Główne założenia:

 • inicjowanie procesu przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 • możliwość wydania rekomendacji przez Komitet Stabilności Finansowej,
 • możliwość wyznaczenia zamiennika lub zamienników w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Większy budżet Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – nawet 2 tys. zł dopłaty miesięcznie

Ustawowo nowymi środkami zostanie zasilony FWK. Trafi do niego dodatkowe 1,4 mld zł, a w razie potrzeby kwota ta będzie zwiększana i nie będzie konieczna w tym przypadku nowelizacja ustawy.

Nowością będzie możliwość przekazywania wniosków o wsparcie online.

Fundusz zostanie zasilony dodatkowymi środkami – 1,4 mld zł do końca 2022 r. Oznacza to, że budżet Funduszu wzrośnie do ponad 2 mld zł.

Już teraz można wnioskować o pomoc

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest rozwiązaniem, z którego Polacy mogą skorzystać już dziś. Maksymalne wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców to 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy – co daje łącznie 72 tys. zł. dofinansowania. Część wsparcia może zostać umorzona. Złożenie wniosku będzie możliwe online.

Już dziś kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów, mogą więc korzystać z dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie jednego z warunków:

 • posiadanie statusu bezrobotnego przez co najmniej jednego z kredytobiorców;
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów;
 • miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty – w 2022 r. to 1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł zostaną umorzone.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – kto może skorzystać?

Wystarczy spełnić jeden z warunków:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego;
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów;
 • miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 r.:
  • 1552 zł /os. gospodarstwie 1 os.,
  • 1200 zł/os. w gospodarstwach wieloosobowych.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – umorzenie części wsparcia

Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Część wsparcia może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z Funduszu. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty, które wynoszą 22 tys. zł zostaną umorzone.

Zob. Prezentacja – Wspieramy Polaków w spłacie kredytów hipotecznych

Konsultacje społeczne przepisów o pomocy dla kredytobiorców

10 maja 2022 r. minister finansów skierował do konsultacji społecznych przepisy dotyczące pomocy dla kredytobiorców. Uwagi do nich można przesyłać do 13 maja.

Przepisy dotyczące pomocy dla kredytobiorców zostały dołączone do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Uwagi do przepisów (wyłącznie w zakresie dotyczącym pomocy kredytobiorcom, tj. art. 62, art. 64, art. 66 oraz art. 73-80 projektu ustawy) należy przekazywać również w wersji elektronicznej na adres sekretariat.fn@mf.gov.pldo piątku 13 maja 2022 r. do godz. 14.00.

 Projekt jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Zob.

Inne elementy rządowej tarczy antyinflacyjnej

Obniżka podatku PIT od 1 lipca

W walce ze skutkami inflacji rząd chce obniżyć i uprościć podatki w Polsce. Od 1 lipca 2022 r. stawka PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc., czyli o 5 pkt proc. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.

Stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. w pierwszym przedziale podatkowym do 120 tys. zł. Rozwiązanie to oznacza obniżenie podatku o prawie 30 proc. Obniżka PIT dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców.

Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników.

Jednocześnie rząd wprowadzi odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców. Korzystniejsze będą także zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach. Wprowadzimy również preferencje dla rodzin i dzieci, a samotni rodzice będą mogli rozliczyć się wspólnie z dzieckiem i skorzystać z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Natomiast samotni rodzice, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł.

Na zmianach zyska ponad 13 mln podatników. Po reformie w kieszeniach Polaków ma zostać dodatkowe 15 mld zł.

Walka z inflacją

Wsparcie z budżetu państwa obejmuje m.in. rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej. Pomoc dotyczy nawozów, które producenci rolni kupili od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Dofinansowanie obejmie do 50 ha powierzchni i wyniesie do 500 zł za 1 ha. Wnioski o dopłaty do nawozów rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 kwietnia. To realne wsparcie dla rolników, ale też wszystkich Polaków, który zapłacą mniej za produkty spożywcze. Rozwiązanie to pomoże także zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju.

Oprócz tego, do 2027 r. rząd przedłuża ochronę przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu. Na tym rozwiązaniu skorzysta 7 mln gospodarstw domowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki, takie jak szpitale, szkoły czy instytucje kultury.

Wprowadził także w życie dwie tarcze antyinflacyjne, które przewidują m.in. obniżenie VAT na energię elektryczną, paliwa, gaz czy energię cieplną.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika