Premier zdecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej) dostarczają poważnych wątpliwości. „Pojawia się wiele głosów, że godzi ona w nasz porządek prawny, ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje źródła przemocy wobec kobiet i nie dostarcza skutecznych narzędzi do walki z przemocą domową” – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności konwencji z Konstytucją RP.

 

Konwencja stambulska

– Nasza Konstytucja zawiera szereg wartości, które trzeba chronić, które są podstawą naszej wspólnoty politycznej, narodowej, społecznej, do których wszyscy możemy się odwołać. Wierzę, że procedura kontroli konstytucyjności raz na zawsze przetnie ten spór na podstawie naszych wspólnych wartości zapisanych w konstytucji – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. 

Porady prawne
Jak dodał, sprawy tak wielkiej wagi należy rozpatrywać w ramach przejrzystej i prawomocnej procedury. Przyznał, że rząd podziela obawy, że konwencja może być niezgodna z konstytucją w zakresie m.in. bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem. Dlatego zdecydowałem o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją – powiedział szef rządu. 

Rząd wspiera ofiary przemocy domowej

Premier podkreślił, że rząd z całą mocą realizuje zadania, które mają służyć wspieraniu ofiar przemocy i jej zapobieganiu. Świadczy o tym wdrożenie  ustawy antyprzemocowej i znaczące rozszerzenie sieci placówek pomocy ofiarom przemocy, a także rządowe programy społeczne. Obecnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, że nadzór policyjny i ewentualna eksmisja z domu dotyczy sprawcy i agresora, a nie ofiary. W tej ustawie ofiara jest chroniona od początku do końca – dodał szef rządu.

Za ofiarami przemocy musi stać silne prawo

Premier podkreślił, że rząd od kilku lat skutecznie wzmacnia pozycję ofiar przemocy domowej, przyczyniając się do zapobiegania przemocy domowej. Jak zapowiedział premier: Będziemy szukać najlepszych praktyk po całym świecie. Jesteśmy zwolennikami surowego karania wszelkich sprawców przemocy.

Wcześniej Minister Sprawiedliwości złożył wniosek o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej

Minister Sprawiedliwości złożył 27 lipca br., do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o wszczęcie procedury wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. W warstwie ideologicznej jest ona niezgodna z Konstytucją RP i polskim porządkiem prawnym.

- "Dzięki wprowadzonym przez rząd Zjednoczonej Prawicy, a przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości zmianom prawa, Polska gwarantuje dziś najwyższe w Europie standardy ochrony kobiet i ofiar przemocy. Zapewniliśmy szybką reakcję państwa w razie takiej przemocy. Działamy, a nie tylko mówimy o prawach ofiar i chronimy je bez ideologii" – powiedział podczas konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.  

- "Zgadzamy się z wieloma zapisami Konwencji Stambulskiej dotyczącymi ochrony ofiar przemocy, ale gwarancje zawarte w polskim prawie zapewniają ofiarom lepszą ochronę. Natomiast druga część tej konwencji pod pięknymi hasłami ukrywa warstwę ideologiczną, która de facto uderza w interesy kobiet, rodziny i przyjmując m.in. koncepcję płci społeczno-kulturowej, kwestionuje tradycję i naszą kulturę" – podkreślił  Zbigniew Ziobro. 

Wypowiedzenie konwencji było zobowiązaniem podjętym w 2015 r., kiedy Zjednoczona Prawica po raz pierwszy wygrała wybory do parlamentu – przypomniał minister. Podkreślił, że w konwencji nie ma np. mowy o alkoholizmie, narkotykach, dopalaczach jako problemach prowadzących do przemocy w rodzinie, za to upatruje ona źródeł tej przemocy m.in. w tradycyjnych wartościach i rodzinie. Twórcy konwencji do katalogu czynników mogących poniżać kobiety dodali też kulturę i religię. 

- "Konwencja Stambulska, ratyfikowana przez Polskę w 2015 roku, ogranicza także prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swym światopoglądem i religią oraz systemem wartości" – dodał wiceminister Marcin Romanowski. – "Podpisując ją, Polska wprowadziła do naszego systemu prawnego lewicowego konia trojańskiego". 

Wiceminister przypominał też, że w 2014 roku przed ratyfikacją tego dokumentu przestrzegał m.in. prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, iż przepisy tego aktu podważają system naszych demokratycznych wartości. 

Wiceminister Marcin Warchoł zaznaczył, że konwencja dezawuuje również znaczenie wolności człowieka dla społeczeństwa polskiego, która - zgodnie z Konstytucją RP - podlega ochronie prawnej. Polska nie może zgodzić się na promowanie zmian w społecznych i kulturowych wzorcach zachowań kobiet i mężczyzn, które podkopują fundamenty naszej demokracji.

Zagrożenia związane z ideologiczną warstwą Konwencji dostrzegane są także w innych krajach. Konwencja nie została ratyfikowana m.in. przez: Bułgarię, Czechy, Węgry, Słowację, Łotwę, Lichtenstein, Litwę, Rosję, Ukrainę czy Wielką Brytanię.

Po przygotowaniu formalnego wniosku do Ministerstwa Rodziny o podjęcie prac nad wypowiedzeniem tzw. Konwencji Stambulskiej Zbigniew Ziobro podkreślił, że kierowane przez niego Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura uczyniły w ostatnich latach wiele w walce z przemocą domową oraz przemocą wobec kobiet. – "Dokonaliśmy zmian w prawie, które wielokrotnie postulowali przedstawiciele organizacji pomocowych, również tych związanych z lewicą czy też ze środowiskami liberalnymi. Ale oni tylko mówili, a my realizujemy zmiany, wprowadzając rozwiązania wolne od ideologii" – powiedział.

Zwrócił uwagę, że ofiary przemocy domowej mogą liczyć na realną ochronę w polskim systemie prawnym. - "Polskie prawo jest wzorcem dla innych krajów Unii Europejskiej i państw na świecie w zakresie standardów ochrony kobiet przed przemocą. W niektórych obszarach wyszliśmy ponad standardy wymagane przez Konwencję Stambulską" – ocenił minister.

Realne rozwiązania chroniące ofiary przemocy domowej znalazły się w ustawie antyprzemocowej, którą Sejm przyjął niemal jednogłośnie 30 kwietnia tego roku. Projekt ustawy został przygotowany z inicjatywy ministra Zbigniewa Ziobro przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przepisy ustawy antyprzemocowej zakładają natychmiastowość działania. Ofiary przemocy domowej mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc.

Ministerstwo Sprawiedliwości występuje z inicjatywą wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, ponieważ w dokumencie zostały wprowadzone szkodliwe rozwiązania ideologiczne. Jednym z nich jest pojęcie tzw. płci społeczno-kulturowej stawiane w opozycji do płci biologicznej. Wedle tej koncepcji, biologia nie determinuje tego, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, tylko jest to kwestią wyboru społeczno-kulturowego, którego każdy może dokonać. Wiąże się z tym założenie, że należy zmieniać edukację dzieci w szkołach.

- "Konwencja Stambulska pod względem ścigania sprawców przestępstw jest zbędna. Pozostaje w sprzeczności nie tylko z pewnym systemem wartości, ale również z konkretnymi prawami konstytucyjnymi oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, m.in. Konwencją Praw Dziecka. Właśnie dlatego powinna zostać wypowiedziana" – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, prezentując wniosek, który zostanie przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiceminister zaznaczył, że zapisy Konwencji Stambulskiej promują ideologię gender i są sprzeczne m.in. z zapisanym w Konstytucji RP prawem rodziców do wychowania dzieci, zapewnienia im wychowania moralnego czy religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

Dodał, że w sprzeciwie wobec Konwencji Stambulskiej nie jesteśmy sami. Konwencja nie została ratyfikowana przez kraje Rady Europy, m.in. Węgry, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Wielką Brytanię i Lichtenstein, a także przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Japonię.


 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika