e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania dla firm - czy przyjmie się w Polsce?

30.9.2008

CCCTB to propozycja Komisji Europejskiej mająca na celu zwiększenie stopnia harmonizacji podatkowej w Unii oraz ograniczenie kosztów i redukcję przeszkód dla działalności firm transgranicznych. Prace Komisji są już zaawansowane, a propozycja legislacyjna może się pojawić pod koniec tego roku.

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base (Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania dla korporacji) - ma umożliwić grupom przedsiębiorstw prowadzących działalność w co najmniej dwóch krajach członkowskich ustalenie wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania opartej na zasadach autonomicznych wobec przepisów prawa krajowego. Podstawa ta ma być następnie alokowana na poszczególne kraje członkowskie, w których działają przedsiębiorstwa z grupy. Ostatecznie każdy z krajów członkowskich, któremu przypadnie określona część podstawy opodatkowania, zastosuje własną stawkę podatkową. W ramach CCCTB nie będzie konieczne szczególne dokumentowanie i księgowanie transakcji transgranicznych wewnątrz grupy (ceny transferowe).

PKPP Lewiatan dotychczas popierał prace nad opracowaniem koncepcji CCCTB.
Naszym zdaniem:
1) projekt CCCTB kreuje podstawę opodatkowania o wiele bardziej zbliżoną do modelu rachunkowego (IAS/IFRS) niż polska podstawa opodatkowania w CIT, stąd też efektywne opodatkowanie przy tej samej stawce (19%) będzie dla polskich podatników niższe;
2) pozytywne doświadczenia związane z „parasolem ochronnym ETS" nad prawami podatnika w obszarze podatku VAT skłaniają do poszukiwania podobnego modelu nadzoru nad stosowaniem prawa w obszarze CIT;
3) w Polsce istnieje ciągły opór przed kompleksowym reformowaniem prawa podatkowego w celu podnoszenia konkurencyjności systemu podatkowego. Zbliżająca się perspektywa CCCTB może wpłynąć pozytywnie na debatę o zmianach w Polsce ustawy o CIT.

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan, jako najbardziej reprezentatywna grupa polskiego biznesu w sprawach podatkowych, wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej realizuje projekt dotyczący CCCTB. W ramach współpracy przeprowadzone zostanie m.in. badanie wiedzy i stosunku polskich przedsiębiorców do koncepcji CCCTB. 

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ