Wyższe limity zużycia energii elektrycznej...

Projekt zakładający wyższe limity zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz niższe ceny za prąd dla MŚP, JST i podmiotów wrażliwych

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Dzięki nowelizacji zostaną wprowadzone m.in. wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach. Mniej za prąd zapłaci sektor MŚP, samorządy oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej. W ekspresowym tempie nowe przepisy przyjął już Sejm.

Jak tłumaczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, rolą państwa jest zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa na wszystkich możliwych płaszczyznach, a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych czynników dla stabilności polskiej gospodarki. - "Dlatego właśnie przyjęte zostały ustawy ograniczające wysokość cen energii elektrycznej, które weszły w życie w 2022 r. Ich celem było wsparcie dla polskich rodzin, jednostek samorządu terytorialnego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed skutkami wojny energetycznej wywołanej przez Rosję" – mówiła.

W 2022 r. przyjęto przepisy, dzięki którym zamrożono ceny energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. do określonych limitów. Dla gospodarstw domowych jest to 2000 kWh rocznie; dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami to 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi 3000 kWh. Jeśli limity zostaną przekroczone, to obowiązuje maksymalna cena na poziomie 693 zł za 1000 kWh. W przypadku samorządów, a także podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej oraz firm z sektora MŚP, cena maksymalna została ustalona na 785 zł za 1000 kWh.

Porady prawne

Rząd chce nadal stabilizować ceny energii elektrycznej w Polsce. Będzie to możliwe m.in. przez zwiększenie limitu zużycia prądu objętego zamrożeniem cen. Dla gospodarstw domowych limit zwiększy się z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie, dla osób z niepełnosprawnościami z 2600 kWh do 3600 kWh, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników – z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie. Dodatkowo, obniżona zostanie cena maksymalna na energię, m.in. dla samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, do poziomu 693 zł/MWh. Ponadto, rząd chce, aby spółki węglowe podzieliły się swoimi nadmiarowymi zyskami i częściowo sfinansowały obniżkę cen prądu dla obywateli.

Wzrost cen energii i paliw w Polsce był i jest spowodowany nałożeniem się szeregu niesprzyjających okoliczności, które wynikają przede wszystkim z gazowego szantażu Gazpromu oraz inwazji Rosji na Ukrainę. Dlatego rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państwa, zapewnić ciągłość dostaw energii, a także nadal minimalizować podwyżki cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców. Istnieje także konieczność dalszego utrzymania rozwiązań osłonowych, które obowiązują od 2022 r.

Jednocześnie rząd nadal zachęca do oszczędności energii, co wiąże się z dalszymi benefitami. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. mieszkańcy Polski zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10%. Wówczas otrzymają dodatkowy upust o wartości 10% całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r.

Wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach

- "Na bieżąco reagujemy na sytuację na rynku i w miarę możliwości staramy się sprawić, by każdy z elementów życia gospodarczego był w jak najmniejszym stopniu dotknięty skutkami toczącej się wojny energetycznej. Dlatego po pół roku funkcjonowania mechanizmu ograniczającego wysokość cen energii elektrycznej, przeanalizowaliśmy go i widzimy, że stanowi on realne wsparcie dla polskich rodzin"b– wyjaśniła szefowa resortu klimatu i środowiska.

- "System elektroenergetyczny w Polsce działa stabilnie, a sytuacja budżetowa na to pozwala, dlatego zdecydowaliśmy się na zwiększenie rocznych limitów zużycia prądu po zamrożonych cenach" – dodała.

Minister Anna Moskwa poinformowała, że zgodnie z przyjętymi przez rząd rozwiązaniami, limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrośnie w tym roku z 2000 do 3000 kWh. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4000 kWh. Zwiększony zostanie więc limit zużycia prądu objętego zamrożeniem cen:

  • dla gospodarstw domowych roczny limit zwiększy się z 2000 kWh do 3000 kWh;
  • dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, roczny limit zwiększy się z 2600 kWh do 3600 kWh;
  • dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób, które prowadzą gospodarstwa rolne, roczny limit zwiększy się z 3000 kWh do 4000 kWh.

Nowe limity będą do wykorzystania w 2023 r. - nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej – jeszcze przed wejściem w życie ustawy – przekroczył dotychczasowy limit, sprzedawca energii rozliczy temu odbiorcy dodatkowy wolumen energii w ramach korekty faktur.

Obniżenie ceny maksymalnej prądu dla samorządów, sektora MŚP oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej

- "Projektowane przepisy zakładają ponadto, iż od 1 października 2023 r. podmioty wrażliwe, samorządy oraz sektor MŚP będzie objęty niższą maksymalną stawką za energię elektryczną. Będzie to 693 zł za 1000 kWh, czyli tyle ile obecnie w przypadku gospodarstw domowych" – zaznaczyła minister Anna Moskwa. tak więc od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię, z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Rozwiązanie to przewidziono dla: samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

 Jak przypomniała szefowa MKiŚ, rząd nadal zachęca do oszczędności energii, co wiąże się z dalszymi benefitami. - "Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10%. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10% całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r. Oszczędzanie i efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej pozwala nie tylko na obniżenie rachunków, ale także ochronę środowiska" – podkreśliła.

Spółki węglowe podzielą się nadmiarowymi zyskami?

Dodatkowo rząd chce, aby duże spółki węglowe podzieliły się nadmiarowymi zyskami i częściowo sfinansowały obniżkę cen prądu dla obywateli. Podmioty, które zajmują się wydobyciem, wytwarzaniem lub obrotem węglem, zapłacą składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r. Nadmiarowe dochody to dochody, które przekraczają 120% średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Nadmiarowe dochody zostaną obciążone składką w wysokości 33%. Środki od nadzwyczajnych zysków spółek węglowych zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika