Pozostałe

Zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma służyć wzmocnieniu autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu.

Co przewiduje ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Zasadniczym celem nowelizacji jest modyfikacja aktualnie obowiązującej reguły, zgodnie z którą w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora uczelni do dnia wyboru albo powołania rektora, obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora. W myśl nowelizacji obowiązki rektora w takiej sytuacji będzie pełniła osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku jeżeli statut jej nie wskaże – najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora (art. 24 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Powyższa regulacja znajdzie odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia rektora w pełnieniu swojej funkcji, ze względu na toczące się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 432 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), a także w przypadku odwołania rektora (art. 27 ust. 4 i art. 432 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Obecnie zmienione przepisy dotyczą tylko Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie jest zawieszony rektor.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 14 lutego br.  


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.9.2017

  Prawa studentów w nowej ustawie

  Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia opłat pobieranych od studentów (przez cały przewidywany okres studiów aż do ich ukończenia) już przed rozpoczęciem rekrutacji. W (...)

 • 10.5.2019

  Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  Od 7 maja 2019 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 • 21.3.2019

  Działalność badawczo–rozwojowa w PIT

  Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R), przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, (...)

 • 15.7.2018

  Medycyna na UKSW

  Nowelizacja zakłada utworzenie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunku lekarskiego i prowadzenie go w nowo powołanym Collegium Medicum.

 • 29.1.2019

  System kredytów studenckich

  Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia (...)