Emerytura

Umowa sprzedaży

Koncesje i zezwolenia

Zmiany w górnictwie

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wprowadza zmiany niezbędne do uporządkowania majątku przedsiębiorstw górniczych. Spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mają być wyłączone nieruchomości rolne zbywane przez przedsiębiorstwa górnicze. Ponadto ustawa umożliwia pracownikom pełniącym funkcje związkowe na nabycie uprawnień do skorzystania z urlopu górniczego.

Wyłączenie spod ograniczeń handlu ziemią rolną

Podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ma na celu wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ograniczających możliwość nabywania nieruchomości rolnej w przypadku zbywania na rzecz przedsiębiorstwa górniczego przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne. 


Prawo do urlopu górniczego

Ponadto, ustawa przewiduje przyznanie prawa do urlopu górniczego pracownikom, którym ze względu na wiek oraz łączny staż pracy, w tym staż pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej, reprezentatywnej - w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego - brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury. Zgodnie z nowymi przepisami urlop górniczy dla tych osób będzie przyznawany w wymiarze do czterech lat.

Od kiedy nowe przepisy mają obowiązywać?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: