Zmiany w pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rząd chce, aby uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, uczestniczyli w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że przyjęty przez rząd projekt ustawy zmieni warunki wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

Porady prawne

Prezes Rady Ministrów przekazał też, że rząd przygotowuje się na przyjęcie ewentualnej fali uchodźców. – "Zależy nam na tym, aby te rozwiązania zostały odpowiednio przygotowane" – mówił. Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że działania podejmowane są tak, by polscy podatnicy ponieśli jak najmniejsze koszty z tego tytułu. Poinformował również o prowadzonych rozmowach na temat przekazania środków finansowych na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy przez m.in. Kanadę, Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią.

W nowelizacji ustawy dookreślone zostanie także wypłacanie obywatelom z Ukrainy świadczeń rodzinnych, takich jak np. „500+” czy „300+”. Jednocześnie w 2023 r. kontynuowane będzie finansowe wsparcie z budżetu państwa dla  samorządów, jeśli chodzi o dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

Najważniejsze rozwiązania

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, będą partycypować w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Rozwiązanie to będzie pełniło także rolę aktywizacji społecznej. Obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy – nie więcej jednak niż 40 zł za osobę dziennie.

Osoby, które będą mieszkać powyżej 180 dni – 75 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 60 zł za osobę dziennie.

W kosztach nie będą partycypować osoby, które nie są w stanie podjąć pracy, np. ze względu na niepełnosprawność, wiek, trudną sytuację życiową, ciążę czy konieczności sprawowania opieki nad dziećmi.

Wprowadzone zostanie także uzależnienie możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania – w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski – od posiadania numeru PESEL.

Dookreślone zostanie wypłacanie świadczeń rodzinnych, jakie obywatele Ukrainy mogą pobierać w Polsce. Chodzi np. o „500+”, „300+” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał dane z rejestru Straży Granicznej, dotyczące daty każdorazowego wjazdu i wyjazdu z Polski obywatela Ukrainy.

Dzięki rozwiązaniu możliwe będzie wstrzymanie wypłaty świadczeń w stosunku do osób, które opuściły Polskę.

W 2023 r. rząd będzie kontynuował finansowe wsparcie dla samorządów, jeśli chodzi o dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy. Chodzi m.in. o koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami oraz zapewnieniem korzystania z wychowania przedszkolnego.

Wsparcie finansowe będzie także dotyczyło publicznych szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz branżowych szkół II stopnia, w których kształcą się słuchacze z Ukrainy, przybyli do Polski w związku z wojną.

Nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Obowiązek partycypacji w kosztach pobytu dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, wejdzie w życie 1 marca 2023 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika