Zmiany w systemie rekompensat kosztów pośrednich emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Sejm RP przyjął przepisy zmieniające ustawę z 19 lipca 2019 roku o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Jest to niezbędne do wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie z rynkiem wewnętrznym, co stanowi warunek dla możliwości wypłat rekompensat.

Porady prawne

Co przewidziano?

Zmiany obejmują:

 • modyfikację sposobu obliczania wysokości zwiększenia rekompensat w przypadku, gdy poniesione koszty pośrednie (po uwzględnieniu rekompensat na poziomie 75%) przekraczają 1,5% wartości dodanej brutto (GVA) danego przedsiębiorstwa. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej koszty pośrednie, które stanowią podstawę do zwiększenia rekompensaty powinny być tożsame z kosztami w oparciu o które liczone są rekompensaty (dotychczas brano  pod uwagę koszty na poziomie całego przedsiębiorstwa a nie tylko produktów objętych rekompensatami).
 • spełnianie tzw. „warunkowości”, tj.:
  • doprecyzowano sposób realizacji obowiązku w przypadku jego wykonania poprzez przeznaczenie nakładów w wysokości co najmniej 50% rekompensat na przedsięwzięcia związane z dekarbonizacją. Obowiązek ten jest wykonywany corocznie. Przedsięwzięcia te muszą prowadzić do obniżenia emisji poniżej mającego zastosowanie wskaźnika emisyjności, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/331 oraz poniżej wskaźnika emisyjności obliczonego na podstawie średniej z 10% najmniej emisyjnych instalacji w UE  określonego zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2021/447,
  • w przypadku wykonania obowiązku poprzez realizację przedsięwzięć z audytu efektywności przedsiębiorca może uznać, iż obowiązek został wykonany tylko wówczas, gdy zrealizował wszystkie przedsięwzięcia wskazane w audycie o stopie zwrotu poniżej 3 lat niezależnie od wysokości nakładów lub gdy w audycie efektywności nie wskazano żadnych przedsięwzięć o stopie zwrotu poniżej 3 lat,
  • jednocześnie wykonanie w ten sposób obowiązku można rozliczyć realizując wszystkie przedsięwzięcia wskazane w audycie w terminie 4 lat od momentu wykonania tego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który był ostatni na dzień składania wniosku.
 • sprawozdawczości tj. wprowadzono konieczność corocznego raportowania w terminie do 31 grudnia o realizacji wykonania obowiązku począwszy od roku w którym pierwszy raz przedsiębiorca otrzymał rekompensaty. Sprawozdawczość obowiązuje za każdy rok za który przyznana została rekompensata aż do czasu rozliczenia obowiązku.
 

Przyjęte zmiany nie mają bezpośredniego wpływu na postępowania w sprawie przyznania rekompensat, o które przedsiębiorcy wnioskowali w terminie do 30 kwietnia br., na podstawie art. 7 ustawy z 19 lipca 2019 roku o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. (Dz.U. z 2021 r. poz 1896 oraz 2022 r. poz.469).

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Informacje o aktualnym etapie prac legislacyjnych znajdują się na stronie Sejmu.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika