Działalność gospodarcza

Koncesje i zezwolenia

Kasyno on line - opinia prawna

Stan faktyczny

Mam zamiar założyć firmę. Chcę założyć stronę www o grze poker. Na stronie mam zamiar mieć forum pokerowe, sprzedawać książki o grze i reklamować różne kasyna internetowe. Kiedy z mojej strony do kasyna internetowego ktoś kliknie na link kasyno płaci mi za to. Chciałbym wiedzieć jeżeli można reklamować gry hazardowe według polskiego prawa i czy można założyć taką firmę? Jakiego typu legalnego ta firma powinna być? Może da się ją zarejestrować za granicą jeżeli polskie prawo nie pozwala taką firmę? Czy mogę wydać książkę o pokerze?

Porada prawna

Jak wynika z opisu stanu faktycznego chce Pan założyć stronę internetowa poświęconą grze w poker, a działalność usługowa którą będzie Pan prowadził będzie polegać na sprzedaży książek/ opracowań dotyczących gry w pokera oraz usługi reklamowe polegające na zamieszczaniu banerów odsyłających do stron kasyn internetowych.

Samo założenie strony nie jest jeszcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, która miałaby przybrać określoną formę prawną, natomiast jeśli chce Pan prowadzić działalność zarobkową polegająca np: na sprzedaży książek, informatorów może Pan prowadzić działalność jako osoba fizyczna lub w formie dowolnie wybranej spółki prawa handlowego (oprócz spółki partnerskiej).

Warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych reguluje ustawa o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. ((tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 4 poz. 27 ze zmianami). Ustawa powyższa zalicza grę w pokera (obok black jack, baccarat) do gier losowych i prowadzenie działalności w zakresie tych gier jest ściśle reglamentowane.

Art. 8 ust. 1  ustawy stanowi, iż zabrania się reklamowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych - przez co rozumie się zachęcanie do udziału w nich, przekonywanie o ich zaletach, informowanie o miejscach, w których są urządzane, i możliwościach uczestnictwa. Zgodnie z ustępem 2. ww. art. zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje reklamy i informacji w ośrodkach gier i punktach przyjmowania zakładów. Zakaz reklamy na terytorium Polski dotyczy więc także informacji o miejscach, w których są urządzane gry w pokera, dlatego też nie można umieszczać na stronach internetowych informacji o adresach lub odsyłaczy do właściwych stron kasyn.

Z uwagi na obowiązujący na terenie Polski zakaz reklamy usług związanych z grami losowymi i wzajemnymi, należy rozważyć czy dozwolone jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zamieszczanie na serwerach umieszczonych w innych krajach reklamy skierowanej do odbiorcy polskiego. Prowadzenie reklamy zabronionej zgodnie z polskim prawem jest czynem nieuczciwej konkurencji, co oznacza że każda reklama o treści sprzecznej z przepisami, która jest wprowadzona do serwera w Polsce lub można się z nią zapoznać z terytorium Polski może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Przemawiać za tym może fakt, że strona jest prowadzona wyłącznie języku polskim, wszystkie regulaminy lub zasady korzystania skierowane są do odbiorcy polskiego, itp. Wydaje się więc, że prowadząc działalność zarobkową na terenie Polski polegającą na odpłatnym umieszczaniu adresów stron lub odsyłaczy do stron przedsiębiorców zajmujących się grami losowymi jest sprzeczne z ustawą, a działania pośrednie mogą być uznane za prowadzone w celu jej ominięcia. O tym czy dane działania na stronie są reklama decyduje czynnik zarobkowy, albowiem na stronach prywatnych lub nawet komercyjnych dopuszczalne jest zamieszczanie linków innych przedsiębiorców jeśli te firmy nie oferują wynagrodzenia za ich zamieszczanie.

Reasumując, podejmując jakąkolwiek działalność zarobkową, należy mieć każdorazowo na uwadze całkowity zakaz reklamowania w Polsce gier losowych, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności; czy w Polsce, czy też poza jej granicami. Dlatego też odpowiedź na pytanie gdzie prowadzić działalność, sprowadza się do wskazówki, by wybrać kraj gdzie taka reklama jest dozwolona i nie narusza ona przepisów ze względu na miejsce położenia serwera, przy czym należy mieć na uwadze okoliczność, iż w każdym czasie taka działalność skierowana do polskiego użytkownika sieci może rodzić odpowiedzialność na gruncie prawa polskiego. Co do prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej w innym kraju musi Pan zapoznać się z właściwymi przepisami w danym kraju.

Jeśli chodzi o prowadzenie strony informacyjnej o grze w poker, polegającej również na sprzedaży książek, akcesoriów lub „gadżetów” , udzielaniu informacji i prowadzeniu forum o tej grze, nie ma żadnych prawnych obostrzeń co do tego typu zarobkowej działalności. Można ją prowadzić we wszystkich dopuszczalnych formach, jak już wcześniej było wspomniane, jednakże mając na uwadze fakt szczegółowego regulowania prowadzenia działalności w zakresie gier losowych przez państwo Polskie. Każdorazowo należy więc zwracać uwagę na zakazy wynikające z ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, np. takie jak wyżej wymieniony zakaz prowadzenia reklamy, by poprzez swoją działalność nie naruszać ani nie omijać ww. przepisów.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY