Alimenty

Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

 

Stan faktyczny

 

Płacę alimenty na dziecko - 1200 zł. miesięcznie. Podczas sprawy rozwodowej byłem osobą samotną. Minęły 3 lata, mam nową rodzinę (bez ślubu) i 1,5-roczne dziecko. Byłej żonie pozostawiłem bez jakichkolwiek roszczeń mieszkanie (notarialnie). Po dłuższym okresie wynajmowania rozmaitych mieszkań kupiłem na kredyt "własne". Miesięczna rata to 500 EUR, alimenty pozostały wciąż te same. Mój roczny zarobek brutto to ok. 210 000 pln, przy czym zaznaczam, że legitymuję się przed fiskusem wyłącznie umowami o dzieło (50 % uzysk) - jestem artystą. W związku z tym, jak rozumiem mój dochód to 105 000 rocznie, podzielone na 3 osoby, minus moje stałe wydatki nie związane z uprawianą profesją. Była małżonka domaga się drastycznego podwyższenia alimentów. Czy w wypadku ponownej sądowej konfrontacji mam szanse wykazać, iż nie jestem w stanie zaspokoić jej żądań? W jaki sposób sąd oceni moje możliwości finansowe? Z narzeczoną, matką 1,5-rocznego dziecka prowadzimy wspólne gospodarstwo.

 

Opinia prawna

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci statuuje art.133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.). Stanowi on, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Ponieważ jednak, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, nie kwestionuje Pan samego obowiązku alimentacyjnego lecz spodziewaną przez Pana podwyżkę alimentów wyjaśnienia wymaga: art.135 § 1 k.r.o. Dla rozstrzygnięcia wysokości świadczeń alimentacyjnych kluczowy jest art.135 § 1 k.r.o. zgodnie, z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zarówno potrzeby uprawnionego jak i możliwości zobowiązanego są przez sąd oceniane indywidualnie w odniesieniu do każdego przypadku. Przy czym wysokość alimentów na rzecz dziecka powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb dziecka, nie mogą być natomiast uwzględniane przewidywane w przyszłości koszty nauki, wydatki szkolne itp.(orz. SN z dnia 29.11.1949r., Wa C 167/49 NP. 1950 s.52)

Co zaś się tyczy możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do płacenia, alimentów określa się je nie według faktycznie osiąganych dochodów, ale według tego, jakie dochody może osiągnąć zobowiązany przy założeniu, że dokłada wszelkich starań i wykorzystuje w pełni swe możliwości zarobkowe. Oznacza to, że zobowiązany nie może twierdzić, iż nie posiada wystarczających dochodów na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania dziecka, podczas gdy ma realne możliwości zarobkowania (dotąd nie wykorzystane). Zważywszy na to, legitymowanie się przez Pana wyłącznie dochodami uzyskiwanymi na podstawie umów o dzieło nie ma znaczenia przy ustalaniu wysokości alimentów. Sąd będzie badał wyłącznie czy jest Pan w stanie, biorąc pod uwagę dochody z wszelkich źródeł, sprostać obowiązkowi alimentacyjnemu o określonej wysokości.

Odnosząc się do płaconych przez Pana rat kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania należy stwierdzić, że nie jest to okoliczność, którą sąd oceni jako przemawiającą za utrzymaniem alimentów w dotychczasowej wysokości (oczywiście w razie wystąpienia przez matkę dziecka z powództwem o ich podwyższenie). Do przyjęcia takiego stanowiska uprawnia kierunek orzecznictwa Sądu Najwyższego. W jednym ze swych orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził bowiem: „Na wysokość alimentów nie mogą mieć wpływu obciążające pozwanego w sprawie sądowej koszty sądowe i koszty procesu. Także zadłużenie bankowe pozwanego nie może powodować ograniczenia należnych małoletniemu powodowi środków utrzymania i wychowania. Osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków na zakup mebli, telewizora, lodówki itp. i ich wysokość planować stosownie do posiadanych możliwości z uwzględnieniem wspomnianego obowiązku.”(orz.SN z dnia 12.11.1976r. IIICRN 236/76 nie publikowane, cyt. za „Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z Komentarzem” pod red. Kazimierza Piaseckiego). Niemniej fakt spłacania kredytu może Pan powołać przed sądem gdyż stwarza on całościowy obraz pańskiej sytuacji życiowej.

Ponadto należy wskazać, że art.133 k.r.o odnosi się tak do dzieci małżeńskich, jak i pozamałżeńskich.

W związku z tym fakt, iż posiada Pan drugie dziecko, w stosunku do którego jest Pan zobowiązany do dostarczania środków utrzymania i wychowania będzie wzięty przez sąd pod uwagę przy rozpatrywaniu pozwu o zasądzenie wyższych niż dotychczas alimentów. Oceniając bowiem możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego sąd jest zobowiązany wziąć pod uwagę jego własne potrzeby, potrzeby własnej rodziny i jeżeli takowy istnieje obowiązek alimentacji względem innej osoby. W Pana przypadku jest to obowiązek alimentacyjny względem drugiego dziecka. Dlatego też odpowiadając na pytanie jakie ma Pan szanse na wykazanie braku możliwości zapłaty wyższych niż dotąd alimentów można jedynie stwierdzić, że powinien Pan powołać się na zmianę swojej sytuacji życiowej, czyli na posiadanie drugiego dziecka. Wielość alimentacji bowiem ma duży wpływ na ocenę zdolności do alimentowania przez zobowiązanego.

Wydaje się, iż sąd nie powinien zasądzić wyższych niż dotychczas alimentów, gdyż wysokość obecnie płaconych jest, w relacji do Pana dochodów i sytuacji życiowej oraz uzasadnionych potrzeb dziecka, wystarczająca. Oczywiście pogląd ten jest zasadny przy założeniu, że Pana dziecko nie wymaga np.: specjalistycznej opieki medycznej czy innych specjalnych wydatków. Można również wskazać na możliwość wystąpienia przez Pana do sądu z powództwem o obniżenie wysokości alimentów na podstawie art.138 k.r.o. Stanowi on, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej zmiany obowiązku alimentacyjnego. Decyzja taka powinna być jednak skonsultowana z adwokatem, który ewentualnie poprowadziłby sprawę.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (29)

Sylwia

19.7.2013 23:1:26

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Jaki złożyć wniosek o podwyżkę alimentów gdy ojciec dziecka nie ma stałej pracy?

Sylwia

19.7.2013 23:1:24

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Jaki złożyć wniosek o podwyżkę alimentów gdy ojciec dziecka nie ma stałej pracy?

Jeff Michael

13.12.2012 23:13:55

http://e-prawnik.pl/opinie-prawne/prawo-rodzinne/od-czego-zalezy-wysokosc-alimentow-opinia-prawna.html

Hallo Lieve VERZOEKER. Heeft u een lening? Bent u ge?nteresseerd op het krijgen van een lening, Bent u financieel bezorgd, Of heeft u behoefte aan een lening te betalen uit uw schuld zo ja contact met ons opnemen via e-mail: Wij zijn uw dienst Oke. Ge?nteresseerde lening aanvragers zijn in te vullen en de onderstaande kredietnemer `s terug te keren lening voor processment van overdracht: (Leners INFORMATIE) Volledige naam: ...................... AGE ............................. BURGERLIJKE STAAT .................. Contact Adres: ................ Land ......................... Telefoon: .......................... Beroep: ..................... Maandelijks Inkomen: ......................... Religie: .............................. Next of Kin: ....................... (LENING INFORMATIE) Bedrag dat nodig is als Lening: .......... Lening Duur: .................. Collateral: ..................... Wijze van terugbetaling: maandelijks of jaarlijks...............? neem contact met ons op via bedrijf e-mail op: Bedankt als we wachten op uw snelle antwoord. Met vriendelijke groet, Jeff Michael

ania

26.9.2012 13:6:12

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Witam. Mój syn ma obecnie 8 lat,chodzi do 2 klasy. Obecnie otrzymuję od ojca dziecka 350 zł i na tym się kończy... nie widział syna od urodzenia, nie wspominając o życzeniach urodzinowych czy świątecznych ,których nigdy nie dostał. Czy mam prawo i szansę ubiegać się o wyższe alimenty? dodam że ja nie pracuję iż mam jeszcze drugie dziecko i muszę obydwóch dowozić do szkoły...dorabiam weekendami. Będę wdzięczna za odpowiedz

anonim

13.7.2012 13:32:7

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Witam. Dobre pytanie i wyczerpująca ospowiedź. Chcę jednak zwrócić uwagę, na fakt, że dziecko wraz z rodzicami ma prawo do egzystowania na zbliżonej bądź równej stopie życiowej. Mówi o tym ustawa. Wiemy, że wg prawa związek konkubencki jest nieformalny, więc jeśli pozwany nie ma majątku ani dochodu i nie chce płacić nawet najniższych alimentów, jego nowemu partnerowi choć jest zamożny nic nie grozi. Moje pytanie jest następujące: Jakich argumentów należy użyć w sądzie i jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów od osoby bezrobotnej z niepełnym średnim wykształceniem, zdrowej, nie pracującej od kilku lat a żyjącej na bardzo wysokiej stopie życiowej. Zaznaczam, że nie chodzi o zazdrość lecz o rzeczywiste potrzeby rozwojowe dziecka na które, które na chwilę obecną są niewystarczające. Bardzo proszę o przemyślaną i pomocną odpowiedź.

iwka

12.4.2012 21:35:30

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

mam 3 dzieci moj maz smieje sie zemnie ze mi nie zaplaci nic albo grosze bo ma na umowie najnisza krajowa bo pracuje u brata co mam robic zwiazalam sie z oszustem ktury niema sumienia dla dzieci

Renata

3.9.2011 15:1:13

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna odp dla Madzi

wsadzić do więzienia dłużnika alimentacyjnego to nie taka prosta sprawa-dzisiaj.Kiedy masz wyrok sądowy i delikwent nie płaci idziesz do komornika,i to on ściąga kasę od pana,jeżeli nie płaci przez równe 3 miesiące!możecie złożyć wniosek do Prokuratury i..albo się wystraszy albo pójdzie na państwowe utrzymanie(i tu mamy tylko satysfakcję)Wszystko wydaje się takie proste bo i tak było w mojej sytuacji ale od kilku lat mamy cudowne prawo korzystne dla alimenciarzy nawet jeżeli zapłacą 10 zł miesięcznie NIC IM NIE ZROBICIE!Bo...,,wyrażają dobrą wolę,,I w tym momencie możecie tylko siąść i płakać.

Mariusz

29.7.2011 18:31:52

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

witam jestem przed rozwodem oswiadczylem sie ze zonie bede placil 300zl miesiecznie na utrzymanie corki. Zarabiam netto ok 1000zl jakiej kwoty alimentow moge sie spodziewac

zawiedziona

13.7.2011 8:35:20

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

wychowuje 2 corki w wieku 14 lat i w wieku 8 lat moj były mąż płaci alimenty w wysokośći 660 no dwojke dzieci czy mam szanse zwiększyc kwote alimentow eks pracuje oraz prowadzi działalność gospodarczą na czarno handluje samochodami mam ogłoszenia z gazet ze sprzeda lub kupi auto (eks wogóle nieinteresuje się dziewczynkami niewidział ich prawie 3 lata 0

Weronika

27.6.2011 15:2:37

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Witam! Chciałam się dowiedzieć ile moge najwięcej uzyskać pieniędzy na dziecko poprzez wyrok sadu. Pracuje za najniższą krajową, wynajmuję mieszkanie(łącznie za mieskzanie z opłatami ok 1000zł) dodatkowo z faktu iż jestem sama płacę opiekunce 700zł miesięcznie. Ojciec dziecka nie interesuje sie nim, raz na dwa tygodnie przypomina sobie o jego istnieniu, nie ma żadnego wkładu w jego rozwój i wychowanie. Płaci mi 500zł przelewem na konto jednak to nie wystarcza, niestety. Czy moge uzyskać więcej pieniędzy?

KAMA

19.2.2011 9:26:31

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Do Pani która ma dziecko z dłużnikiem alimentacyjnym - Najpierw należy założyć sprawę w sądzie o alimenty , jeśli ma Pani już wyrok to zgłasza Pani sprawę do komornika , jeśli nie płaci przez pół roku to wnioskuje Pani u komornika o uchylanie się od płacenia alimentów i komornik powinien skierować taką sprawę do sądu bo jest to karalne ( powinien - ja czekałam rok ale zakończyło się pozytywnie) Z BIK - to jest tak , że musi Pani mieć wyrok, sprawę składa Pani w firmie windykacyjnej( często odpłatnie), musi Pani udokumentować jego dług , potem taka firma wysyła temu dłużnikowi poleconym wezwanie do zapłaty jak nie zapłaci to po 30 dniach może go wpisać ( dotyczy to jednak przeterminowania od 60 wzwyż dni , bieżące nie podlegają wpisowi- można tak wpisywać bez końca) Proponuję komornika - jeśli nie płaci na 1 dziecko Pani też grosza od niego nie zobaczy Powodzenia KAMA

Madzia

4.2.2011 14:6:17

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Mam pytanie czy jesli ojciec mojego dziecka nie płaci alimentów na swoje 1 dziecko i ma 3,5tys zaległych alimentów a teraz ma ze mna dziecko i tez nie płaci to czy mozna go wpisac do BIK-u czy pójdzie do wiezienia ? bardzo prosze o odpowiedz...

Madzia

4.2.2011 14:3:6

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Mam pytanie czy jesli ojciec mojego dziecka nie płaci alimentów na swoje 1 dziecko i ma 3,5tys zaległych alimentów a teraz ma ze mna dziecko i tez nie płaci to czy mozna go wpisac do BIK-u czy pójdzie do wiezienia ? bardzo prosze o odpowiedz...

dyzio

31.1.2011 19:26:43

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Mam zamiar złożyć do sądu wniosek o alimenty, ale mój mąż ma umowę o pracę i jego wynagrodzenie wynosi 1100zł.,ale w rzeczywistości zarabia o wiele więcej bo tak większość pracuje u prywaciarzy realnie zarabia 3200zł więc o jaką sumę mogę wnioskować...?dziecko w tej chwili chodzi do pierwszej klasy?

Endriu

4.12.2010 7:25:31

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

No widzę tu sceptyczne podejście (do pani Ani) nie można uogólniać - podałem żonę o rozwód oraz wniosłem o opiekę nad dziećmi syn 11 córka 12 lat pomimo 2 lat toczących się rozpraw opinii kuratora oraz "RODEKA" orzekających na moją korzyść. Sąd zadecydował by to żona opiekowała się dziećmi ja mam płacić 1tys zł. W uzasadnieniu podano że z uwagi iż pracuję w trybie zmianowym (w tym nocka) nie będę się wstanie zaopiekować dziećmi co uważam za krzywdzące wszystkich pracujących rodziców chcących wychować pociechy. TAKŻE OJCOWIE CHCĄ WYCHOWYWAĆ DZIECI to kobiety (Sąd) decyduje inaczej.

ania

17.10.2010 21:20:12

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

obowiązek płacenia na dwoje tak, a wychowania czemu tylko na matke spada.Skoro uważasz że ona powinnac dokładac drugie tyle to czemu Wy nie zaopiekujecie się dzieckiem przez 15 dni w mesiącu ? Czy jej opieka , wstawanie w nocy, karmienie, płakanie nad chorym dzieckiem, podcieranie mu pupy itd to nie jest wkład w wychowanie ? Gdzie ty za 500 zł znajdziesz opiekunke na cały miesiąc ? Ona to robi za darmo i ma jeszcze płacić tyle samo co tatuś który łaskawie zjawi się raz w miesiącu albo i nie ??? najlepiej było by naroić dzieci i udawać że ich nie ma, "jak głupia to niech sama wychowuje" ... tatuś pierdzielony

balbina

26.9.2010 1:51:25

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

do pana podpisanego Monika! jest wiele matek które alimenty na dziecko przeznaczają częściowo dla siebie-gdy są wysokie.poza tym obowiązek płacenia na dzieci mają oboje rodzice więc np.500zl każdy to jest już 1000zl.to nie wystarcza na godne życie? bez przesady!

Ilona22

31.8.2010 13:50:31

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Witam!Ojciec mojej corki pracuje,ma umowe na stale,na umowie ma 1350zl jednak w rzeczywistosci dostake wiecej.Jakiej kwoty alimentow moge sie spodziewac?Dodam ze jestem rencistka mam 1400zl dochodu wynajmuje mieszkanie za 1000zl a moja corka jest astmatykiem i alergikiem jest na stalych kosztownych lekach?

paweł

21.7.2010 21:3:54

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

witam jeśli pracuję za granicą na 1/2 etatu a moje zarobki to około 500ł co daje około 2300pln , dodam że połowa mojego zarobku to moje utrzymanie, to jakich alimentów mogę się spodziewać na 1 dziecko (roczne) w polsce?

kasia7543

20.7.2010 18:55:50

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

przepraszam bardzo czy musze zlozyc sprawe o alimenty w sadzie gdy teraz ma przysnane i placi dobrowolnie lecz nie regularnie i oczywiscie podwyzke

mar

17.6.2010 11:36:7

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Witam,czy alimenty mogą być większe gdy jest się zatrudnionym w firmie która jest zarejestrowana na mojego ojca a ja pracuje na pół etatu bo mam drugie dziecko które sam wychowuje,bardzo bym prosił o odpowiedz

Monika

15.6.2010 0:29:53

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Witam,mam synka ktorego sama wychowuje,jego ojciec pracuje w Norwegii,jestesmy w trakcie sprawy alimentacyjnej,ktora ciagnie sie juz od roku.Najpierw zrobil ze mnie gwalcicielke,a teraz udaje glupa,ze jest bezplodny,wszystko po to zeby nie placic alimentow.Az przykro,ze sa na tym swiecie faceci bez honoru i jaj

l

27.5.2010 18:57:31

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

nigdy nie rozumiem ludzi którzy chcą zmniejszyc alimenty!!przeciez te pieniadze są dla dziecka nie dla matki!!nigdy nie spoitkalem sie z przypadkiem zeby za 500zł miesiecznie dziecko miało godne zycie!!jak słysze o alimentach 300zł to mam ochote z okna wyskoczyc, ze niby na co te pieniadze?to jakis żart, czasem wstyd ze jest sie facetem

bas

6.5.2010 14:33:43

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Witam! Jestem ojcem ktory sam wychowuje dwie corki.Matka dzieci odeszla 4 lata temu do innego faceta, urodzila dziecko, w tej chwli dziecko ma 1,5 roku. Matka dzieci placi alimenty w wysokosci po 300 zl na kazde z corek.Dziewczyny maja 10 i 15 lat.Mlodsza corka jest dzieckiem niepelnosprawnym, ma wade wrodzona kregoslupa.6 razy w miesiacu jezdze z corka na rehabilitacje i w zwiazku z tym nie moge podjac stalej pracy(mam wybor,albo zdrowie dziecka albo praca,pracuje dorywczo).Chcialbym zlozyc pozew o podniesienie wysokosci alimentow.Do jakiej kwoty moge zadac podwyzszenia alimentow? Matka dzieci pracuje i zarabia okolo 2000 zl.

Adam

28.3.2010 17:16:54

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Jestem rolnikiem i doczekałem sie dziecka z kobietą która jest moja sąsiadką chciałbym wiedzic ile naliczy mi sąd alimentów na te dziecko bo wczesniej opisałem sie umową z nia ze dostanie 300 zl miesieczie a ona teraz chce podwyzki ile mi mogą przysądzic dodam tez ze mam duze kredyty do spłacenia nie wiem czy sad weznie to pod uwage

krzysiek

24.3.2010 19:34:9

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

witam ma pytanie mam 2 dzieci w wieku 2 lata i roczek. Jestem osoba bezrobotna jestem w trakcie rozwodu a zona zazadala alimentów w wysokosci po 500 zl miesiecznie na kazde z dzieci. Jakiej kwoty moge sie spodziewac miesiecznie zasadzonej przez sad. ???

merc

4.2.2010 19:46:40

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Witam zastanawia mnie fakt płacenia alimentów (ustalenia wysokości) przez jednego z rodziców....Przeczytałem że obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na rodzicach dziecka i z tym sie zgadzam,tylko dlaczego jeden musi płacic dużo więcej od drugiego? rodziców jest dwóch i każdy z nich powinien dać taką samą kwotę na utrzymanie dziecka,dlaczego tak nie jest?

witek

6.1.2010 9:27:19

Zmiana obowiązku alimentacyjnego

Witam Ze wcześniejszego związku nieformalnego mam dziecko, na które płacę alimenty w wysokości 19% wynagrodzenia netto. Dziecko jest w wieku szkolnym W chwili obecnej jestem żonaty i posiadamy dwójkę dzieci. Planujemy zakup mieszkania. Niestety żona nie pracuje. Czy jest szansa na obniżenie tych alimentów i zmianę ich na kwotowe. Moje wynagrodzenie netto 4000 zł co daje 760 zł alimentów

ELA

19.11.2009 14:11:36

Re: Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

Czy moge sie ubiegac o podwyzszenie alimentow na dwoje dzieci(14,16lat,obecna kwota po 200 zl,zasadzona w 1997).Obecnie mieszkam za granica,a moj byly maz w Polsce i na ostatnie dziecko przysadzono-500zl)

Pokaż wszystkie komentarze (29)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY