Odsetki zasądzone od zaległego wynagrodzenia należy liczyć od kwoty brutto czy netto - opinia prawna

Stan faktyczny

Były pracodawca wypłacił mi zasądzone przez Sąd Okręgowy zaległe wynagrodzenie za nadgodziny za okres od marca 2002 do listopada 2003 r. wraz z odsetkami. Czy odsetki powinny być naliczone od kwot netto - po potrąceniu wszystkich składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy -czy od zasądzonych kwot brutto, jak ja uważam za słuszne? Pracodawca zastosował ten pierwszy sposób. Wyrok Sądu, opatrzony klauzulą wykonalności, w tym fragmencie brzmi: I. Zasądza się od pozwanego (...) na rzecz powoda (...) następujące kwoty brutto: 1807,57 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 2.04.2002 r. do dnia zapłaty; 2214,29 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 3.05.2002 r. do dnia zapłaty, itd. itd. aż do - 2581,58 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 2.12.2003r. do dnia zapłaty. Wszystkie w/w kwoty tytułem dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy za okres od marca 2002 r. do listopada 2003 r.

Porady prawne

Porada prawna

Z brzmienia wyroku Sądu Rejonowego zasądzającego na Pańską rzecz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz za dni wolne od pracy za okres od marca 2002 r. do listopada 2003 r. wynika, że odsetki ustawowe należy obliczyć od kwoty brutto, zasądzonego tym wyrokiem, wynagrodzenia.

Wbrew twierdzeniom Pańskiego pracodawcy wypłacając Panu odsetki obliczone od kwot netto wynagrodzenia, nie wykonał wyroku zgodnie z wyrzeczeniem. Z dosłownego brzmienia wyroku wynika bowiem jasno, że odsetki należą się Panu od kwot brutto wynagrodzenia, co oznacza, że powinny być obliczone od kwot wskazanych w wyroku. Inna wykładnia wyroku byłaby nieuprawniona, pozostawałby bowiem w sprzeczności z dosłownym jego brzmieniem.

Prezentowane stanowisko opiera się nie tylko na brzmieniu wyroku jaki został wydany w Pańskiej sprawie, lecz znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie. W uchwale Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 2002 r. (sygn. akt III PZP 18/2002) czytamy: „Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.” Oznacza to, że odsetki powinny zostać naliczone od kwoty brutto, a nie netto wynagrodzenia.

Aby uzyskać pełne zaspokojenie roszczeń winien Pan w pierwszej kolejności wezwać pisemnie (już nie telefonicznie) swojego byłego pracodawcę do zapłaty należnej Panu kwoty (różnicy między kwotą odsetek obliczonych w oparciu o wynagrodzenie netto i wynagrodzenie brutto) ze wskazaniem, że w braku zapłaty skieruje Pan sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika