Adres zamieszkania w akcie notarialnym

Pytanie:

"W 1998 roku wspólnie z żoną zakupiłem rolną działkę. Notariusz wpisał we wstępie aktu mój adres zamieszkania, który mu podałem (pod którym wtedy przebywałem) a nie zameldowania z dowodu osobistego. Adres żony wpisał z dowodu (zameldowania ). Nie podawała mu innego. Czy nie ma żadnych przeszkód, aby tak zrobić i czy nie poniosę żadnych konsekwencji z tego tytułu? Później w rejestrze gruntów zaktualizowałem wpis, w którym jest już mój obecny adres zamieszkania i zameldowania jednocześnie. "

Odpowiedź prawnika: Adres zamieszkania w akcie notarialnym

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania może być odmienne niż miejsce zameldowania. Jeśli doszło już do sprostowania księgi wieczystej nie ma obaw, że w akcie notarialnym jest inne miejsce zamieszkania niż w księdze wieczystej. Uaktualnienie adresu zamieszkania jest jak najbardziej wskazane. Jeśli doszło do zmiany nie ma potrzeby prostowania aktu notarialnego.

 


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika