Adresat roszczenia negatoryjnego

Pytanie:

Czy od osób trzecich działających na zlecenie, którzy powodują naruszenie prawa własności można żądać zaniechania tych naruszeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnosząc się do problematyki adresata roszczeń wynikających z przepisu art. należy wskazać za Edwardem Gniewkiem, iż „Wątpliwości mogą dotyczyć przypadków dokonywania „na zlecenie" osób trzecich czynności powodujących naruszenie cudzego prawa własności. Ostatecznie wszakże trzeba uznać, że zależy to od ustalonych okoliczności towarzyszących, a zwłaszcza od ustalenia, kto jest w stanie dokonać usunięcia źródła naruszeń. Należy tu jednak dodać, że najczęściej bezpośredni wykonawca, działający na cudze polecenie nie jest w stanie usunąć źródła naruszeń, ponieważ pozostaje ono wyłącznie w zasięgu władzy dającego polecenia (zob. T. Dybowski, Ochrona..., s. 371). Zatem zasadniczo legitymowany biernie jest dający polecenie (por. także J. Ignatowicz (w:) Kodeks..., s. 597). Dodajmy, że biernie legitymowana może być nie tylko osoba, która wydaje polecenia powodujące naruszenie cudzej własności, lecz również osoba, która toleruje takie naruszenia ze strony innych osób (domowników, pracowników) będąc w stanie im zapobiec, gdy bezpośredni naruszyciele są od niej zależni (por. T. Dybowski, Ochrona..., s. 371)”1.

1Edward Gniewek „Komentarz do Kodeksu cywilnego”, Zakamycze 2001, LEX

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

NA SKÓTY