Akcyza a podatek VAT od faktury netto

Pytanie:

"Zakupiłem w Niemczech samochód osobowy dla celów działalności gospodarczej i otrzymałem fakturę netto. Po opłaceniu akcyzy muszę odprowadzić podatek VAT w Polsce. Urząd Celny zakwestionował wartość samochodu i naliczył większą akcyzę niż wynikałoby z faktury zakupu. Czy podatek VAT muszę zapłacić od kwoty netto na fakturze, czy od wartości samochodu przyjętego przez Urząd Celny do opłacenia akcyzy?"

Odpowiedź prawnika: Akcyza a podatek VAT od faktury netto

Organy podatkowe (w tym Naczelnicy Urzędów Celnych) w razie stwierdzenia zaniżenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym wydają decyzję określającą wysokość tego zobowiązania. W praktyce na tym jednak nie koniec, bo decyzja w zakresie akcyzy jest zazwyczaj przyczyną do wszczęcia przeciwko podatnikowi postępowania w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Organy przyjmują automatycznie zaniżenie kwoty należnej w VAT. Tak więc organy podatkowe dążą do tego, aby po podwyższeniu akcyzy podatnik podwyższył też kwotę VAT. Doradcy podatkowy się z tym nie godzą wskazując na odrębność podatku VAT od akcyzy z powołaniem zarówno na koncepcję podstawy opodatkowania VAT, jak i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z którego wynika, że organy podatkowe nie mogą w jakichkolwiek okolicznościach (wyjątek dotyczy określenia obrotu w drodze szacowania) naliczać kwoty przekraczającej podatek zapłacony przez ostatecznego konsumenta (tak np. wyrok ETS w sprawie C-317/94 Elida Gibbs Ltd). Najczęściej podatnicy dobrowolnie nie zwiększają podstawy opodatkowania VAT mimo, że organy podatkowe podniosły podstawę opodatkowania akcyzą, czekając na dalsze ewentualne kroki organu podatkowego.

Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika