Aktualizacja wyceny środków trwałych

Pytanie:

Czy nadal obowiązuje zasada, że przeszacowanie - aktualizację wyceny środków trwałych i dotychczasowego umorzenia przeprowadza się wtedy, gdy wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10%?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak, zasada ta obowiązuje, aczkolwiek tryb i terminy aktualizacji powinny wynikać z rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie przepisów art. 22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do dnia dzisiejszego takie rozporządzenie nie zostało jednak wydane, w związku z tym, iż wskaźnik, o którym mowa w pytaniu nie przekroczył wskazanej wartości procentowej. Gdyby wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego rzeczywiście przekroczył 10%, minister w rozporządzeniu określi nie tylko tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, lecz również tryb i terminy aktualizacji wartości początkowej składników majątku, od której nie trzeba dokonywać amortyzacji (aktualnie jest to kwota 3.500 zł), kwoty określonej do obliczenia wartości początkowej budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych (tylko dla osób fizycznych – aktualnie jest to kwota 988 zł), jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych oraz wartości początkowej środków trwałych, do których można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: