Akty prawne dotyczące sanatoriów

Pytanie:

"Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając sanatorium. Byłabym wdzięczna za jakąś pomoc. Może być cokolwiek odnośnie sanatoriów. "

Odpowiedź prawnika: Akty prawne dotyczące sanatoriów

Brak jest szczególnych regulacji dotyczących sprzedaży sanatorium. Stosuje się w tym zakresie ogólne reguły prawa cywilnego. Inne akty, które dotyczą zagadnienia sanatorium to: 1) ustawy - o lasach - o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. - o urlopach i zasiłkach wychowawczych. - o ochronie zdrowia psychicznego. - o zakładach opieki zdrowotnej. 2) rozporządzenia w sprawie: - wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw. - stażu podyplomowy lekarza, lekarza stomatologa. - warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. - sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych. - bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia. 3) uchwały w sprawie - wzorcowego statutu uzdrowiska. 4) zarządzenie w sprawie - typowych rodzajów zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Wanda Kryńska 2014-08-06 19:02:31

    Na podstawie jakiego przepisu prawa wolno sanatorium obciążyć kuracjusza kwotą 50 zł za każdy dzień skróconego pobytu na turnusie? Czy jest to samowola wynikająca z wewnętrznego regulaminu?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika