e-prawnik.pl Porady prawne

Akty prawne dotyczące sanatoriów

Pytanie:

Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając sanatorium. Byłabym wdzięczna za jakąś pomoc. Może być cokolwiek odnośnie sanatoriów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Akty prawne dotyczące sanatoriów

6.6.2002

Brak jest szczególnych regulacji dotyczących sprzedaży sanatorium. Stosuje się w tym zakresie ogólne reguły prawa cywilnego. Inne akty, które dotyczą zagadnienia sanatorium to: 1) ustawy - o lasach - o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. - o urlopach i zasiłkach wychowawczych. - o ochronie zdrowia psychicznego. - o zakładach opieki zdrowotnej. 2) rozporządzenia w sprawie: - wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw. - stażu podyplomowy lekarza, lekarza stomatologa. - warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. - sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych. - bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia. 3) uchwały w sprawie - wzorcowego statutu uzdrowiska. 4) zarządzenie w sprawie - typowych rodzajów zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Akty prawne dotyczące sanatoriów

Wanda Kryńska

6.8.2012 19:2:32

Re: Akty prawne dotyczące sanatoriów

Na podstawie jakiego przepisu prawa wolno sanatorium obciążyć kuracjusza kwotą 50 zł za każdy dzień skróconego pobytu na turnusie? Czy jest to samowola wynikająca z wewnętrznego regulaminu?

Re: Akty prawne dotyczące sanatoriów

Wanda Kryńska

6.8.2012 19:2:31

Re: Akty prawne dotyczące sanatoriów

Na podstawie jakiego przepisu prawa wolno sanatorium obciążyć kuracjusza kwotą 50 zł za każdy dzień skróconego pobytu na turnusie? Czy jest to samowola wynikająca z wewnętrznego regulaminu?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ