e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Koszty wpisu do księgi wieczystej

  Jakie koszty związane są z procedurą wpisania prawa własności nieruchomości w Księdze Wieczystej?

  Koszty wpisu do księgi wieczystej
 • Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

  Czy są konkretne stawki za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po spłaceniu kredytu i od czego one zależą?

  Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
 • Opłaty związane z wpisem hipoteki kaucyjnej do KW

  Chcę sprzedać mieszkanie. Znalazłem kupca i już podpisaliśmy umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania. W dziale IV mam wpisaną hipotekę kaucyjną a kupujący również chce wziąć kredyt na (...)

  Opłaty związane z wpisem hipoteki kaucyjnej do KW
 • Przekształcenie użytkowania przed 2001 r.

  W 1982 roku uzyskałem prawo wieczystego użytkowania (na 99 lat) działki na cele mieszkaniowo-usługowe. Czy jest możliwe uzyskanie prawa własności do tej działki? Jeśli tak to jakie kroki należy (...)

  Przekształcenie użytkowania przed 2001 r.
 • Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

  Spółka z o.o. w 1997 r. nabyła odpłatnie użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa od innej spółki z o.o., na którym znajduje się budynek, który nabyła na własność od tej spółki, w związku (...)

  Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
 • Opłata za wpis do księgi wieczystej

  Jak oblicza się opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej prawa odrębnej własności lokalu (grunt jest w użytkowaniu wieczystym)?

  Opłata za wpis do księgi wieczystej
 • Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej

  Czy istnieje konieczność zmiany wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, której dwie osoby były przed ślubem właścicielami w częściach ułamkowych (po 1/2), a po ślubie na podstawie małżeńskiej (...)

  Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej
 • Tryb reklamacji usługi telekomunikacyjnej

  Zareklamowałam rachunek telefoniczny. Operator już kilkanaście razy zawyżał moje rachunki. Za każdym razem składałam reklamację i otrzymywałam faktury korygujące. Tym razem domagałam się rekompensaty (...)

  Tryb reklamacji usługi telekomunikacyjnej
 • Likwidacja gwaranta

  Około 1,5 roku temu zakupiony został sprzęt komputerowy, na który gwarant udzielił 3 letniej gwarancji. W międzyczasie gwarant rozwiązał się. Czy można żądać od sprzedawcy darmowej naprawy (...)

  Likwidacja gwaranta
 • Reklamacja pokrycia dachu

  W grudniu 2001 r. zakupiłem papę termozgrzewalną na pokrycie dachu. W lipcu tego roku wykonawca i inspektor nadzoru budowlanego orzekli, że papa jest złej jakości i nie nadaje się do pokrycia dachu. (...)

  Reklamacja pokrycia dachu
 • Zwolnienie od przetargu

  Chcielibyśmy wydzierżawić obiekt należący do instytucji budżetowej. Będziemy remontować go na własne potrzeby, a w przyszłości chcemy go kupić. Czy jest możliwe podpisanie umowy gwarantującej (...)

  Zwolnienie od przetargu
 • Nieruchomość zabytkowa

  Proszę o wyszczególnienie różnic prawnych pomiędzy nieruchomością a nieruchomością zabytkową.

  Nieruchomość zabytkowa
 • Opłata od założenia księgi wieczystej

  Jak są naliczane (od czego zależą) opłaty za założenie księgi wieczystej lub za wpis do księgi wieczystej ?

  Opłata od założenia księgi wieczystej
 • Opłaty za wpis do księgi wieczystej

  Ile wynoszą opłaty za wpis własności do księgi wieczystej w związku z nabyciem na licytacji sądowej: lokalu stanowiącego oddzielną własność, działki budowlanej, prawa wieczystego użytkowania (...)

  Opłaty za wpis do księgi wieczystej
 • Wniesienie reklamacji na usługi telekomunikacji

  Od września ubiegłego roku mam założone stałe łącze internetowe SDI. Do tej pory, pomimo zgłaszania na "błękitną linię", nie otrzymuję rachunków za tę usługę. Moje pytanie dotyczy tego, (...)

  Wniesienie reklamacji na usługi telekomunikacji
 • Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego

  W jaki sposób urząd gminy ustala opłatę przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności jeśli użytkowanie zostało opłacone do dnia wygaśnięcia tego prawa, tj. do dnia 2086 (...)

  Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego
 • Warunki przekształcenie użytkowania

  Czy jednostka samorządu terytorialnego (urząd gminy) może nie uwłaszczyć użytkownika wieczystego jeśli ten nie spełnia wymogu "dwóch dat" tj. 26.05.1990 r. i dnia wejścia w życie ustawy z dnia (...)

  Warunki przekształcenie użytkowania
 • Przekształcenie użytkowania przed rokiem 2005

  Urząd Miejski na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. (Dz.U.Nr 205 poz.1991) sporządził wykaz nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne, których użytkownicy (...)

  Przekształcenie użytkowania przed rokiem 2005
 • Koszty wpisu hipoteki kaucyjnej

  Czy wysokość opłaty sądowej 1/20 wpisu stosunkowego od wniosku o wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, dotyczy też wpisu ustanowienia hipoteki na tym prawie tj. hipoteki (...)

  Koszty wpisu hipoteki kaucyjnej
 • Koszty założenia księgi wieczystej

  Zakupiłem mieszkanie na rynku wtórnym za kwotę 101 500 zł. Posiłkowałem się kredytem bankowym 100 500 zł. Ile zapłacę za założenie księgi wieczystej wraz z wpisem hipoteki zwykłej w kwocie (...)

  Koszty założenia księgi wieczystej
 • Publikacja wyników egzaminów wstępnych

  Jako nauczyciela akademickiego uczestniczącego w rekrutacji na studia wyższe nurtuje mnie następujące pytanie: czy można wyniki egzaminów wstępnych publikować na stronach www, zamieszczając nazwisko (...)

  Publikacja wyników egzaminów wstępnych
 • Opłaty za ujawnienie prawa własności w KW

  Czy ze złożeniem do sądu wieczystoksięgowego wniosku w sprawie ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej wiążą się jakieś opłaty? Jestem spadkobiercą nieruchomości.

  Opłaty za ujawnienie prawa własności w KW
 • Nabycie własności nieruchomości

  Czy istnieje obecnie możliwość nabycia przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości?

  Nabycie własności nieruchomości
 • Koszty przy przeniesieniu własności działki

  Moje pytanie dotyczy obligatoryjnych opłat cywilnoprawnych, sądowych, notarialnych itp. (za wyjątkiem prowizji, ubezpieczeń i innych opłat bankowych) związanych z kupnem nieruchomości na kredyt. (...)

  Koszty przy przeniesieniu własności działki
 • Odpowiedzialność poręczyciela

  Pożyczkobiorca pobrał pożyczkę w S.K.O.K., po krótkim okresie spłacania rat niestety utracił pracę i wyjechał w tzw. Polskę. Miejsce jego pobytu nie jest mi znane. Jako że jestem poręczycielem (...)

  Odpowiedzialność poręczyciela
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca-testament

  Czy jedyny spadkobierca testamentowy (jedno z rodzeństwa) nie posiadający obywatelstwa polskiego (zrzekł się) musi uzyskać zezwolenie ministerialne na nabycie w drodze spadku nieruchomości tj. mieszkania (...)

  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca-testament
 • Opłata za wpis do KW

  Jaką opłatę się wnosi od wniosku o wpis do księgi wieczystej nieruchomości nabytej w drodze spadku po współwłaścicielu. Otrzymałam w spadku 1/2 domu, drugi współwłaściciel (1/2) domu jest (...)

  Opłata za wpis do KW
 • Koszty zniesienia współwłasności

  Jakie koszty związane są z sądowym wydzieleniem własności nieruchomości? Dom należy do dwóch osób, które są ułamkowymi (po1/2) właścicielami (współwłaścicielami). Chcę, aby została (...)

  Koszty zniesienia współwłasności
 • Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną towarem

  Małżonka zakupiła w sieci XX farbę do trwałej koloryzacji włosów firmy AA. Farba ta składa się z trzech składników zapakowanych w kartonowe pudełko. Kremu utleniającego, płynu koloryzującego (...)

  Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną towarem
 • Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej

  Jakie są skutki zawarcia umowy przedwstępnej w celu kupna nieruchomości w formie zwykłej pisemnej a jakie w formie aktu notarialnego?

  Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej
 • Koszt wpisu własnościowego prawa do lokalu

  Sąd w odpowiedzi na moje pytanie odnośnie zawyżonej opłaty sądowej za ustanowienie księgi wieczystej i wpisów: własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu , hipoteki zwykłej i kaucyjnej - (...)

  Koszt wpisu własnościowego prawa do lokalu
 • Koszt założenia księgi wieczystej

  Jestem właścicielem mieszkania spółdzielczego własnościowego od 1990r i jest to moje pierwsze mieszkanie. Chcę założyć księgę wieczystą na to mieszkanie,jakie dokumenty muszę muszę przedstawić (...)

  Koszt założenia księgi wieczystej
 • Zarządca nieruchomościami-praktyki

  Czy, jeżeli posiadam licencjat Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, w zakresie zarządca nieruchomości, i mogę wylegitymować się siedmioletnim stażem pracy na stanowisku związanym (...)

  Zarządca nieruchomościami-praktyki
 • Roszczenie o zwrot pożyczki

  Ponad rok temu spisałam z kimś umowę pożyczki. Jest już rok po terminie spłaty, a ja wciąż nie otrzymałam pieniędzy. W jaki sposób powinnam dochodzić swoich praw? Umowa była spisana bez udziału (...)

  Roszczenie o zwrot pożyczki
 • Sposób nabycia mieszkania a wysokość wpisu

  Który przepis Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.12.1996 r. w sprawie określania wysokości wpisów w sprawach cywilnych powinno się uwzględnić do wyznaczania wysokości opłaty sądowej (...)

  Sposób nabycia mieszkania a wysokość wpisu
 • Wysokość opłaty od wpisu mieszkania własnościowego

  Jaką część wpisu stosunkowego powinien pobrać sąd od wniosku o wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze kupna na rynku wtórnym w części zasilanym kredytem (...)

  Wysokość opłaty od wpisu mieszkania własnościowego
 • Koszt ustanowienia księgi wieczystej

  Ile zapłacę za ustanowienie księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, które nabyłem na rynku wtórnym za 52000 zł, kredytowane z banku 25000 zł - hipoteka zwykła, i (...)

  Koszt ustanowienia księgi wieczystej
 • Opłata za założenie i wpis spółdzielczego prawa

  Czy istnieje możliwość i w jaki sposób domagać się zwrotu części opłaty sądowej za ustanowienie księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu - w przypadku gdy sąd mylnie (...)

  Opłata za założenie i wpis spółdzielczego prawa
 • Terminy płatności w transakcjach handlowych

  Jesteśmy małą firmą działającą od 1995 r. Czy jest obecnie ustawa wspierająca i chroniąca małe firmy, która mówi, że po upływie 30 dni od terminu płatności (nasza faktura) automatycznie (...)

  Terminy płatności w transakcjach handlowych
 • Rękojmia za wady rzeczy

  Zmieniły się zasady wypełniania warunków gwarancji i rękojmi. Jakie prawa ma klient w przypadku, gdy zakupiona na starych warunkach rzecz przestała spełniać swoje przeznaczenie (w konkretnym przypadku (...)

  Rękojmia za wady rzeczy

1

2