Likwidacja gwaranta

Pytanie:

"Około 1,5 roku temu zakupiony został sprzęt komputerowy, na który gwarant udzielił 3 letniej gwarancji. W międzyczasie gwarant rozwiązał się. Czy można żądać od sprzedawcy darmowej naprawy lub wymiany sprzętu? "

Odpowiedź prawnika: Likwidacja gwaranta

Z przedstawionej sytuacji wynika, że gwarant (wystawca dokumentu gwarancji) jest inną osobą niż sprzedawca sprzętu komputerowego. W wypadku, gdy kupujący otrzymał od gwaranta dokument gwarancyjny, gwarant będzie zobowiązany do spełnienia odpowiednich świadczeń (usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad) na wypadek, gdyby w oznaczonym terminie (okres gwarancyjny) ujawniły się wady fizyczne tej rzeczy. W sytuacji jednak, gdy gwarant rozwiązał się, kupujący utracił wobec niego wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu udzielonej gwarancji. Niezależnie jednak od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wobec sprzedawcy. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują jednak kupującemu tylko wówczas, gdy wada powstała przed przejściem na kupującego niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy (z reguły jest to chwila wydania rzeczy) lub wady wynikły z przyczyn tkwiących już poprzednio w sprzedanej rzeczy. Sprzedawca nie jest więc co do zasady odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego. Z przedstawionej sytuacji nie wynika, że wady sprzętu komputerowego istniały już przed jego wydaniem kupującemu, ani że wynikły z przyczyn tkwiących już poprzednio w tym sprzęcie. W związku z tym, o ile w tym stanie faktycznym sytuacja taka rzeczywiście ma miejsce, posiadaczowi sprzętu komputerowego nie będą również przysługiwały uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika