Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej

Pytanie:

Jakie są skutki zawarcia umowy przedwstępnej w celu kupna nieruchomości w formie zwykłej pisemnej a jakie w formie aktu notarialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Powinna ona określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin, w ciągu którego ma być ona zawarta. Do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości konieczna jest forma aktu notarialnego. Umowa przedwstępna zawarta w formie właściwej dla umowy przyrzeczonej (czyli aktu notarialnego) ma dalej idące skutki niż umowa zawarta w innej formie. Jeżeli bowiem umowa sprzedaży nieruchomości nie zostanie zawarta, a umowa przedwstępna była zawarta w formie aktu notarialnego, to strona ma prawo dochodzić zawarcia tej umowy. Natomiast jeżeli umowa przedwstępna była zawarta w formie pisemnej, a strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, wówczas druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Nie można tutaj zatem dochodzić zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a jedynie naprawienia szkody. Należy zaznaczyć, że roszczenia o zawarcie umowy lub o naprawienie szkody z tytułu jej niezawarcia przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona (czyli umowa sprzedaży) miała być zawarta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

henryk

27.8.2017 9:28:32

henryk mynaj

Dzień dobry, mam pytania jak długo można przedłużać aneksem końcowy termin podpisania umowy przedwstępnej czy tylko do roku po upływie którego znika odpowiedzialność sprzedającego.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.4.2017

  Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)

 • 9.2.2011

  Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości. Jeśli strony nie są jeszcze gotowe do (...)

 • 25.2.2012

  Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym

  Zdarza się, że będąc podatnikami nie możemy się doczekać decyzji organu podatkowego w sprawie naszego zobowiązania wobec fiskusa. Warto pamiętać, iż dla zabezpieczenia podatnika przed skutkami (...)

 • 19.5.2017

  Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

  Pojęcie zaliczki należy wyraźnie odróżnić od pojęcia zadatku. Różne są podstawy ich udzielania, różne funkcje, jakie spełniają, a także konsekwencje ich zastosowania w (...)

 • 9.12.2016

  Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania (...)