e-prawnik.pl Porady prawne

Przekazanie działki pracowniczej

Pytanie:

W jakiej formie (chodzi mi o treść pisma) należy sporządzić przekazanie prawa do użytkowania działki w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym? Starsze małżeństwo (dotychczasowi użytkownicy) chcą przekazać działkę swojej córce i jej mężowi, czy ma być to zwykłe pisemne oświadczenie woli o przekazaniu prawa konkretnym osobom?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekazanie działki pracowniczej

8.5.2002

Zgodnie z Art. 12[1] ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U z 1996 r., Nr 85, poz. 390 ze zm.) Polski Związek Działkowców ustanawia na rzecz osób fizycznych prawo użytkowania działek. Na wniosek osób wymienionych wyżej prawo użytkowania ustanawia się w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego, jeżeli grunty wchodzące w skład pracowniczego ogrodu działkowego znajdują się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców. Ustanowione w tej formie prawo użytkowania podlega ujawnieniu w księdze wieczystej. Ponieważ zatem użytkowanie jest niezbywalne nie można w drodze umowy przekazać użytkowania innej osobie. Aby zmienić użytkownika takiego ogrodu należy wraz z nim wystąpić do podmiotu administrującego - najczęściej PZD o rozwiązanie umowy ze zbywcą i nawiązanie z nabywcą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ