e-prawnik.pl Porady prawne

Wysokość alimentów dla byłej żony

Pytanie:

Jestem w trakcie rozwodu (z winy żony). Żona żąda ode mnie alimentów w kwocie 400 zł (na własne potrzeby). Nadmieniam, że otrzymuje ona 1200 zł renty. Nasze małżeństwo trwało rok, z czego razem byliśmy jedynie 120 dni. Pozostały okres przebywała w swoim domu z mężczyzną, z którym żyje od 29 lat w konkubinacie, prowadząc wspólne gospodarstwo. Obecnie, od dwóch lat żyjemy osobno. Proszę odpowiedzieć mi czy małżonka ma prawo żądać ode mnie alimenty oraz jakie minimalne dochody musiałaby otrzymywać aby ich żądać. Jeśli ma prawo się o nie starać, to co jest podstawą prawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wysokość alimentów dla byłej żony

23.10.2013

W określonych okolicznościach małżonek rozwiedziony może żądać od drugiego małżonka alimentów. Kwestie te reguluje art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ogólne informacje o tym w jakich sytuacjach roszczenie alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami jest dopuszczalne znajdzie Pan informacje w artykule: Alimenty po rozwodzie

Prawo nie przewiduje minimalnego pulapu dochodów, od którego uzależniony byłby obowiązek alimentacyjny. Jak zostało to przedstawione w zamieszczonym powyżej artykule obowiązek ten jest uzależniony od tego jakiw było wyrzeczenie o winie sądu, a także od spełnienia opisanych w artykule przesłanek.

Jeśli zatem zostałby Pan uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia a w wyniku rozwodu sytuacja materialna Pana byłej małżonki pogorszyła się, choć nie popadła ona w niedostatek, może Pan zostać zobowiązany do zapłaty alimentów. Gdyby natomiast to małżonka zostałaby uznana za wyłącznie winną - nie może ona żądać alimentów. W pozostałych przypadkach mogłaby ona żądać alimentów, gdyby znalazła się w niedostatku.

Należy również pamiętać, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ