Alimenty od biologicznego ojca dziecka

Pytanie:

Jestem mężatką. W listopadzie zeszłego roku urodziłam córeczkę, której ojcem biologicznym nie jest mój mąż. Wniosłam o zaprzeczenie ojcostwa przeciw mojemu mężowi. Nie zamierzam jednak składać wniosku o ustalenie ojcostwa biologicznemu ojcu córki. W pozwie złożyłam również wniosek o uznanie męża za opiekuna prawnego córki, ponieważ w chwili obecnej jestem wraz z nią na wyłącznym utrzymaniu męża do czasu pójścia córeczki do przedszkola. Mój mąż wie, że nie jest ojcem córeczki. Jeżeli teraz wycofam sprawę o zaprzeczenie ojcostwa, to czy w przypadku jeżeli będziemy z córką w trudnej sytuacji finansowej, mogę żądać od biologicznego ojca pomocy materialnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie jest więc możliwe dochodzenie jakichkolwiek roszczeń alimentacyjnych od ojca dziecka, którego ojcostwo nie zostało stwierdzone w orzeczeniu sądowym.

Jednakże należy mieć na względzie, że w przypadku urodzenia się dziecka w czasie kiedy matka dziecka pozostaje w związku małżeńskim, o pochodzeniu dziecka decyduje domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki (nawet jeżeli faktycznie mąż matki nie jest ojcem dziecka). Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Terminy te mają charakter terminów zawitych i wraz z upływem tych terminów roszczenie do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa wygasa. Tak więc po upływie tych terminów ani mąż matki ani matka dziecka nie będą mogli zaprzeczyć ojcostwa. Termin półroczny nie wiąże jedynie prokuratora, który może w każdym czasie wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeżeli więc upłynie termin do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa, nie będzie możliwe dochodzenie jakichkolwiek roszczeń alimentacyjnych od faktycznego ojca dziecka. Natomiast z roszczeniami takimi będzie Pani mogła wystąpić do Pani obecnego męża, gdyż w świetle prawa to on będzie uważany za ojca dziecka.

Jeśli natomiast ojcostwo Pani męża zostanie zaprzeczone, to w każdym czasie (nawet po upływie kilku lat) będzie Pani mogła wystąpić z powództwem o ustalenie ojcostwa biologicznego ojca dziecka, a następnie wystąpić z roszczeniami alimentacyjnymi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: