Brak zgody małżonka na orzeczenie rozwodu

Pytanie:

Żona złożyła pozew rozwodowy z wnioskiem o nie orzekaniu o winie. Ja nie chcę zgodzić się na rozwód - o czym żona dowie się dopiero na posiedzeniu pojednawczym. Czy sąd oddali pozew i żona będzie musiała złożyć nowy pozew z orzekaniem o winie, czy też pierwsza rozprawa odbędzie sie na podstawie "starego" pozwu (bez orzekania o winie)? Jakie kroki może podjąć żona by uzyskać rozwód mimo mojego sprzeciwu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tylko na zgodne żadanie małżonków sąd orzekając rozwód, zaniecha orzekania o winie. Jeśli na posiedzeniu pojednawczym sprzeciwi się Pan nieorzekaniu o winie, żona będzie mogła złożyc wnioswk o zmianę powództwa- o orzeczeniu rozwodu z Pana winy w miejsce pierwotnego żądania rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie. Jeśli nie będzie Pan obecny na rozprawie, gdy żona zgłosi taki wniosek, zostanie Panu doręczone pismo zawierające zmianę. Sąd orzeknie rozwód, gdy żona udowodni, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, chyba że w wyniku orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro Państwa współnych małoletnich dzieci lub gdyby orzeczenie rozwodu było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeknie również rozwodu, jeśli to żona jest wyłącznie winna rozkładu pożycia, chyba że Pan zgodzi się na rozwód lub ewentualnie Pana odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

agnieszka

1.5.2018 16:53:1

rozwód

Mój mąż jest alkoholikiem, badanie biegłych podaje że jest to ostra faza choroby alkoholowej, co prawda chodzi na terapię, jednak nie ma rezultatów. często wraca z terapii pijany. ma 2 kuratorów, jeden rodzinny, gdyż mamy 6 letnią córkę. poza tym ma ograniczone prawa do dziecka. toczyły się sprawy o znęcanie psychiczne i fizyczne. nie ma między nami więzi fizycznej, teraz w maju mąż ma zamiar się wyprowadzić na moje żadanie, mieszkanie jest wyłącznie moje. czy sąd w takiej sytuacji orzeknie rozwód, czy mogę spodziewać się komplikacji? dodam, że nikt z mojej rodziny nie wie o sytuacji. wiec nie mam świadków.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: