Brak zgody wierzyciela na przejęcie długu

Pytanie:

Co dzieje się z umową o przejęcie długu, jeżeli wierzyciel nie wyraża na nią zgody?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do przejęcia długu wymagana jest zawsze umowa, której stroną w każdym przypadku jest osoba trzecia   przejemca długu. Ponadto na zmianę dłużnika musi wyrazić zgodę sam dłużnik lub wierzyciel, w zależności który z nich jest stroną umowy. Umowa o przejęcie długu powinna być pod rygorem nieważności sporządzona na piśmie. Wymóg formy pisemnej odnosi się również do zgody wierzyciela (art. 522 Kodeks cywilny).

Różne są jednak skutki braku wymaganej zgody. Jeżeli bowiem umowa zostaje zawarta między dłużnikiem ze stosunku głównego a osobą trzecią, to brak zgody powoduje ten skutek, że osoba trzecia jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia.

Należy jednak zauważyć, że brak zgody wierzyciela oznacza bezskuteczność umowy przeniesienia długu, czyli nie dochodzi do zwolnienia dłużnika z długu. Wierzyciel zaś zachowuje pełne prawo do dochodzenia od niego spłaty długu. Jednak w tym wypadku dłużnik może żądać od gwaranta (niedoszłego przejemcy) odszkodowania za to, że wierzyciel dochodzi od niej spełnienia świadczenia. W przypadku braku zgody banku zachodzi więc ustawowa konwersja umowy przejęcia długu w umowę o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią od obowiązku świadczenia:

Art. 392. K.c. Jeżeli osoba trzecia zobowiązała się przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: