Budowa domu na działce należącej do małżonka

Pytanie:

Kupiłem działkę budowlaną i w tym roku zamierzam się pobrać. Czy po zawarciu związku małżeńskiego moja przyszła małżonka będzie w połowie jej właścicielem? Czy kiedy wybudujemy na niej wspólnie dom będzie on naszą wspólnością czy ze względu na to, że działka jest na moje nazwisko również i dom będzie tylko moją własnością? Jeżeli tak, to jakie kroki należy podjąć, aby wszystko było wspólne i jakie to są koszty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Wspólność majątkowa nie obejmuje wszystkich przedmiotów nabytych przez małżonków. Wspólnością objęte są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego małżonka. Do majątku osobistego wchodzą przede wszystkim przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej między małżonkami. Działka wejdzie do Pana majątku osobistego, gdyż została przez Pana zakupiona przed zawarciem małżeństwa, a więc przed powstaniem wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Małżonka nie będzie właścicielem działki. Dom wybudowany przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wejdzie do majątku wspólnego małżonków, pomimo, iż został wybudowany na działce należącej do majątku osobistego jednego z małżonków. Nie trzeba podejmować żadnych kroków, aby dom został objęty wspólnością majątkową. Istotne jest jedynie to, iż został wybudowany przez małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej.

W razie ustania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, małżonce będzie przysługiwało roszczenie o przeniesienie na nią własności udziału działki. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, jedno z małżonków, który wspólnie z drugim z małżonków dokonało budowy na gruncie stanowiącym majątek osobisty tego małżonka, może po ustaniu wspólności majątkowej żądać przeniesienia na swoją rzecz własności udziału w tej nieruchomości, odpowiadającego wielkości jego udziału w majątku wspólnym (uchwały Sądu Najwyższego: z dnia 11 marca 1985 r., III CZP 7/85 OSNCP 1985, nr 11, poz. 170, z dnia 18 stycznia 1982 r., III CZP 54/81 OSNCP 1982, nr 5-6, poz. 71 i z dnia 12 czerwca 1986 r., III CZP 26/86 OSNCP 1987, nr 5-6, poz. 73).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Tadeusz

13.10.2016 18:27:9

Podatek do U.S.

Witam. miałem wspólność majątkową z żoną które zmarła 3,XI.2011 r. W roku 2012 w listopadzie mam sądownie przyznaną własność majątkową a teraz sprzedałem garaż. Pytanie czy muszę zapłacić podatek i w jakiej % wysokości od uzyskanej kwoty.

gonia-m1

15.6.2011 10:21:12

Re: Budowa domu na działce należącej do małżonka

Mamy taką podobną sytuację i skarbówkę na karku. Sprzedaliśmy z mężem wspólne mieszkanie (nie minęło 5 lat) przez dwa lata zobowiązaliśmy się wydatkować na cele mieszkaniowe (żeby nie płacić podatku )i wybudować dom. Tyle , że działka jest moja (darowizna w trakcie trwania małżeństwa)Okazało się , że części męża nie chcą uznać bo działka jest nie jego, a według nich dom (mimo , że zbudowany ze wspólnych pieniędzy) należy także do mnie! ABSURD!

Aga 1970

19.4.2011 17:43:59

Re: Budowa domu na działce należącej do małżonka

ja jestem po rozwodzie już trzy lata i od dwóch toczy się sprawa o podział majątku. Dom wybudowaliśmy po ślubie na działce którą dostał mąż przed ślubem. N adzień dzisiejszy mam w sądzie sprawę o eksmisję z tego domu wraz z dziećmi małoletnimi, czynsza dla mnie i dzieci oraz roszczenie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mieszkania bo według sądu on jest właścicielem wszystkiego a mnie należy się tylko połowa nakładów na dom. więc nie wiem gdzie prawo skoro mieliśmy wspólnotę a teraz nie mam nic i jeszcze muszę mu dopłacić?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: