Podział majątku

Darowanie samochodu w trakcie rozwodu

Darowanie samochodu w trakcie rozwodu

Mój dobry kolega jest w trakcie rozwodu. Chcę podarować mu samochód wartości 5000 zł. Jak napisać umowę darowizny, aby żona kolegi nie rościła sobie pretensji do połowy wartości (...)

Dysponowanie majątkiem wspólnym po rozwodzie

Dysponowanie majątkiem wspólnym po rozwodzie

Rozwód został przeprowadzony dwa lata temu. W trakcie postępowania nie orzeczono o podziale majątku. W skład majątku wchodzą miedzy innymi akcje. Były to akcje pracownicze które zostały (...)

Wykreślenie małżonka z księgi w trakcie rozwodu

Wykreślenie małżonka z księgi w trakcie rozwodu

Jestem w trakcie rozwodu. Wraz z mężem ustaliliśmy, że mieszkanie które zostało zakupione przez nas wspólnie na kredyt hipoteczny pozostanie moją własnością. Jak załatwia się wykreślenie (...)

Korzystanie ze wspólnego domu po rozwodzie

Korzystanie ze wspólnego domu po rozwodzie

Jestem po rozwodzie. Sąd podczas rozwodu przydzielił każdej ze stron odrębne pomieszczenia. Była żona może korzystać z dwóch pokoi na piętrze domu, ja natomiast z otwartego salonu i pokoiku (...)

Jak się zabezpieczyć przed spłata kredytu na mieszkanie które nie jest moje?

Jak się zabezpieczyć przed spłata kredytu na mieszkanie które nie jest moje?

Witam, moja żona dostawa w spadku przed naszym ślubem mieszkanie. Razem wzięliśmy kredyt na remont mieszkania. Obecnie jesteśmy na etapie złożenia wniosku o rozwód. Ja w tym mieszkaniu, w ogóle (...)

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Cały czas staram się inwestować w lokaty, oraz nieruchomości. Ma to być moje zabezpieczenie na przyszłość. Niedługo biorę ślub i chciałbym żeby środki zgromadzone na lokatach, oraz nieruchomości (...)

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział mieszkania po rozwodzie, które zostało zakupione za moje pieniądze pochodzące ze sprzedaży innego mieszkania które odziedziczyłem?

Czy była żona ma prawo do nieruchomości zakupionej po rozwodzie?

Czy była żona ma prawo do nieruchomości zakupionej po rozwodzie?

Jestem pół roku po rozwodzie. Nie mam dzieci z moją byłą żoną. Czy w takim przypadku jeżeli zakupię mieszkanie, to moja była żona również będzie miała do niego prawo?

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Jak doprowadzić do powstania rozdzielności majątkowej małżonków?

Ustawowa wspólność majątkowa - majątek wspólny i osobisty

Ustawowa wspólność majątkowa - majątek wspólny i osobisty

Jak powstaje ustawowa wspólność majątkowa? Czym jest majątek wspólny, a czym osobisty? Co wchodzi w skład poszczególnych majątków?

Niepełnosprawny rozwodnik a podział majątku wspólnego

Niepełnosprawny rozwodnik a podział majątku wspólnego

Jestem osobą niepełnosprawną, właśnie się rozwiodłem. Ma nastąpić sądowy podział majątku wspólnego. W jego skład wchodzą m.in. dom jednorodzinny oraz mieszkanie. Chciałbym, aby mieszkanie (...)

Odpowiedzialność za długi firmy a małżeński ustrój majątkowy

Odpowiedzialność za długi firmy a małżeński ustrój majątkowy

Mąż chce zaciągnąć kredyt i utworzyć spółkę. Jak przestawia się moja odpowiedzialność za ewentualne długi firmy?

Rodzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków a firma męża

Rodzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków a firma męża

Jestem w wieloletnim związku małżeńskim. Mąż chce zaciągnąć kredyt i założyć spółkę. Mamy już jeden kredyt na dom. Czy w takiej sytuacji ustalenie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem (...)

Środki pieniężne po rozwodzie

Środki pieniężne po rozwodzie

Po rozwodzie pozostały mi na koncie środki finansowe, które zapewne wkrótce ulegną podziałowi - pozew już został złożony przez byłą małżonkę, jednak do podziału wchodzą też nieruchomości (...)

Podział majątku - oszczędności

Podział majątku - oszczędności

30 września 2009 wzięłam rozwód z moim mężem bez orzekania o winie. Mąż mój miał oszczędności na koncie ok. 150 tys. zł. Dowiedziałam, się że kilka dni przed rozwodem przelał oszczędności (...)

Majątek wspólny a spółka cywilna

Majątek wspólny a spółka cywilna

Jestem w separacji od 05.02.2010. Obecnie żona wniosła o podział majątku wspólnego, a ja jestem wspólnikiem spółki cywilnej od 2004 roku. W różnych publikacjach powołujących się na Kodeks (...)

Zużyte składniki majątku wspólnego

Zużyte składniki majątku wspólnego

Orzeczeniem spłacenia wnioskodawczyni przez uczestnika postępowania z starych i nieistniejących w chwili dokonania podziału majątku składników majątkowych zużytych w ramach prawidłowego zarządu (...)

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie (...)

Podział quoad usum mieszkania w wyroku rozwodowym

Podział quoad usum mieszkania w wyroku rozwodowym

Na czym polega podział wspólnego mieszkania 'quoad usum' (do używania) w wyroku rozwodowym?

Opodatkowanie podziału majątku wspólnego małżonków

Opodatkowanie podziału majątku wspólnego małżonków

Czy podział majątku wspólnego małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wygaśnięcie wspólności majątkowej małżeńskiej

Wygaśnięcie wspólności majątkowej małżeńskiej

Kiedy wygasa wspólność majątkowa małżeńska?

Wspólny majątek małżonków - wyliczenie

Wspólny majątek małżonków - wyliczenie

Co wchodzi w skład wspólnego majątku małżonków?

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Jestem w trakcie rozwodu z moim mężem, kiedy mogę domagać się podziału majątku wspólnego?

Własność rzeczy wspólnych po rozwodzie

Własność rzeczy wspólnych po rozwodzie

Co staje się z przedmiotami, ruchomościami czy nieruchomościami po rozwodzie? Chodzi o prawo do tych rzeczy prze małżonków?

Ustanie wspólności majątkowej - prawa do nieruchomości

Ustanie wspólności majątkowej - prawa do nieruchomości

Jakie prawa do nieruchomości mają małżonkowie po rozwodzie?

Powstanie wspólności majątkowej po zawarciu małżeństwa

Powstanie wspólności majątkowej po zawarciu małżeństwa

Czy po zawarciu małżeństwa powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Po rozwodze z moim byłym już mężem nie dokonaliśmy podziału majątku, minęło już dwa lata. W jaki sposób możemy to zrobić?

Brak podziału majątku, a nabycie rzeczy po rozwodzie

Brak podziału majątku, a nabycie rzeczy po rozwodzie

Cztery lata temu rozwiodłem się z żoną, nie dokonaliśmy podziału majątku. Teraz kupiłem mieszkanie, czy moja była żona może rościć sobie do niego jakieś prawa?

Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków

Witam. Z pewnych względów chciałbym podzielić majątek wspólny mój i żony. W jaki sposób mogę to zrobić?

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym

W jakich wypadkach po rozwodzie można żądać ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym?

Rozliczenie nakładów między małżonkami

Rozliczenie nakładów między małżonkami

Czy po zniesieniu współwłasności majątku byłych małżonków można żądać rozliczenia nakładów?

Podział majątku wspólnego małżonków po orzeczeniu rozwodu

Podział majątku wspólnego małżonków po orzeczeniu rozwodu

Jak dokonać podziału majątku małżonków po orzeczeniu rozwodu?

Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków

W jaki sposób można dokonać podziału wspólnego majątku rozwodzących się małżonków?

Pozbawienie jednego z małżonków udziałów w majatku wspólnym

Pozbawienie jednego z małżonków udziałów w majatku wspólnym

Czy sąd rozwodowy może pozbawić jednego z małżonków całości jego udziałów w majątku wspólnym małżonków?

Rozwód - zatrzymanie mieszkania przez jednego z małżonków

Rozwód - zatrzymanie mieszkania przez jednego z małżonków

Rozwodzę się z moim mężem, chciałabym zatrzymać mieszkanie, w jaki sposób mogę to zrobić?

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Co wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

 Powództwo o zwrot wydatków i nakładów poczynionych na majątek wspólny małżonków

Powództwo o zwrot wydatków i nakładów poczynionych na majątek wspólny małżonków

Chciałabym przedstawić mój problem. Rozwiodłam się z mężem. W wyroku sąd podzielił nasz majątek wspólny. Teraz jednak myślę, że podział ten nie został przeprowadzony prawidłowo. To ja (...)

Podział majątku wspólnego w czasie trwania wspólności ustawowej

Podział majątku wspólnego w czasie trwania wspólności ustawowej

Czy w czasie trwania wspólności ustawowej małżonek może żądać podziału majątku wspólnego?

Status prawny majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej

Status prawny majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej

Jaki jest status prawny majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej?

Rozliczenie nakładów między małżonkami

Rozliczenie nakładów między małżonkami

Jakie są regulacje dotyczące rozliczeń między małżonkami po ustaniu wspólności majątkowej?

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Kiedy powstanie wspólność majątkowa małżonków i co ona obejmuje?

Rozliczenie nakładów między małżonkami po ustaniu wspólności majątkowej

Rozliczenie nakładów między małżonkami po ustaniu wspólności majątkowej

Jakie nakłady mogą być przedmiotem rozliczenia między małżonkami po ustaniu wspólności majątkowej?

Przyznanie wspólnego mieszkania małżonków jednemu z nich

Przyznanie wspólnego mieszkania małżonków jednemu z nich

Według jakich kryterium sąd rozwodowy może przyznać wspólne mieszkanie małżonków jednemu z nich?

Sądowy podział majątku wspólnego

Sądowy podział majątku wspólnego

Czym charakteryzuje się sądowy podział majątku wspólnego?

Umowa o podział majątku wspólnego

Umowa o podział majątku wspólnego

Czy umowa o podział majątku wspólnego musi być zawarta w szczególnej formie?

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Jak uregulowany jest podział majątku wspólnego?

Zarząd majątkiem od chwili ustania wspólności ustawowej

Zarząd majątkiem od chwili ustania wspólności ustawowej

Jak wygląda zarząd majątkiem od chwili ustania wspólności ustawowej?

Ustalenie udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym małżonkowie przyczynili się do powstania majątku

Ustalenie udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym małżonkowie przyczynili się do powstania majątku

Czy ustalenie udziałów w majątku wspólnym następuje z uwzględnieniem stopnia, w którym małżonkowie przyczynili się do powstania majątku?

Stosunki majątkowe między byłymi małżonkami (również następcami prawnymi zmarłego małżonka) w zakresie dotyczącym majątku, który był objęty wspólnością ustawową

Stosunki majątkowe między byłymi małżonkami (również następcami prawnymi zmarłego małżonka) w zakresie dotyczącym majątku, który był objęty wspólnością ustawową

Jak kształtują się stosunki majątkowe między byłymi małżonkami (również następcami prawnymi zmarłego małżonka) w zakresie dotyczącym majątku, który był objęty wspólnością ustawową?

Zwrot nakładów na majątek małżonka

Zwrot nakładów na majątek małżonka

W jakich sytuacjach następuje zwrot nakładów na majątek małżonka?

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

dobry adwokat

27.9.2021 przez: agnieszka22021955

Podział majątku po rozwodzie....

15.7.2021 przez: laura555

Dobry adwokat z Lubina - pilnie potrzebny!

16.11.2020 przez: Dominikow