Prawo rodzinne: Podział majątku - Porady prawne

Darowanie samochodu w trakcie rozwodu

Mój dobry kolega jest w trakcie rozwodu. Chcę podarować mu samochód wartości 5000 zł. Jak napisać umowę darowizny, aby żona kolegi nie rościła sobie pretensji do połowy wartości (...)

Dysponowanie majątkiem wspólnym po rozwodzie

Rozwód został przeprowadzony dwa lata temu. W trakcie postępowania nie orzeczono o podziale majątku. W skład majątku wchodzą miedzy innymi akcje. Były to akcje pracownicze które zostały (...)

Wykreślenie małżonka z księgi w trakcie rozwodu

Jestem w trakcie rozwodu. Wraz z mężem ustaliliśmy, że mieszkanie które zostało zakupione przez nas wspólnie na kredyt hipoteczny pozostanie moją własnością. Jak załatwia się wykreślenie (...)

Korzystanie ze wspólnego domu po rozwodzie

Jestem po rozwodzie. Sąd podczas rozwodu przydzielił każdej ze stron odrębne pomieszczenia. Była żona może korzystać z dwóch pokoi na piętrze domu, ja natomiast z otwartego salonu i pokoiku (...)

Jak się zabezpieczyć przed spłata kredytu na mieszkanie które nie jest moje?

Witam, moja żona dostawa w spadku przed naszym ślubem mieszkanie. Razem wzięliśmy kredyt na remont mieszkania. Obecnie jesteśmy na etapie złożenia wniosku o rozwód. Ja w tym mieszkaniu, w ogóle (...)

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Cały czas staram się inwestować w lokaty, oraz nieruchomości. Ma to być moje zabezpieczenie na przyszłość. Niedługo biorę ślub i chciałbym żeby środki zgromadzone na lokatach, oraz nieruchomości (...)

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział mieszkania po rozwodzie, które zostało zakupione za moje pieniądze pochodzące ze sprzedaży innego mieszkania które odziedziczyłem?

Czy była żona ma prawo do nieruchomości zakupionej po rozwodzie?

Jestem pół roku po rozwodzie. Nie mam dzieci z moją byłą żoną. Czy w takim przypadku jeżeli zakupię mieszkanie, to moja była żona również będzie miała do niego prawo?

Rozdzielność majątkowa

Jak doprowadzić do powstania rozdzielności majątkowej małżonków?

Ustawowa wspólność majątkowa - majątek wspólny i osobisty

Jak powstaje ustawowa wspólność majątkowa? Czym jest majątek wspólny, a czym osobisty? Co wchodzi w skład poszczególnych majątków?

Niepełnosprawny rozwodnik a podział majątku wspólnego

Jestem osobą niepełnosprawną, właśnie się rozwiodłem. Ma nastąpić sądowy podział majątku wspólnego. W jego skład wchodzą m.in. dom jednorodzinny oraz mieszkanie. Chciałbym, aby mieszkanie (...)

Odpowiedzialność za długi firmy a małżeński ustrój majątkowy

Mąż chce zaciągnąć kredyt i utworzyć spółkę. Jak przestawia się moja odpowiedzialność za ewentualne długi firmy?

Rodzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków a firma męża

Jestem w wieloletnim związku małżeńskim. Mąż chce zaciągnąć kredyt i założyć spółkę. Mamy już jeden kredyt na dom. Czy w takiej sytuacji ustalenie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem (...)

Środki pieniężne po rozwodzie

Po rozwodzie pozostały mi na koncie środki finansowe, które zapewne wkrótce ulegną podziałowi - pozew już został złożony przez byłą małżonkę, jednak do podziału wchodzą też nieruchomości (...)

Podział majątku - oszczędności

30 września 2009 wzięłam rozwód z moim mężem bez orzekania o winie. Mąż mój miał oszczędności na koncie ok. 150 tys. zł. Dowiedziałam, się że kilka dni przed rozwodem przelał oszczędności (...)

Majątek wspólny a spółka cywilna

Jestem w separacji od 05.02.2010. Obecnie żona wniosła o podział majątku wspólnego, a ja jestem wspólnikiem spółki cywilnej od 2004 roku. W różnych publikacjach powołujących się na Kodeks (...)

Zużyte składniki majątku wspólnego

Orzeczeniem spłacenia wnioskodawczyni przez uczestnika postępowania z starych i nieistniejących w chwili dokonania podziału majątku składników majątkowych zużytych w ramach prawidłowego zarządu (...)

Wypłata środków z OFE po rozwodzie

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie (...)

Podział quoad usum mieszkania w wyroku rozwodowym

Na czym polega podział wspólnego mieszkania 'quoad usum' (do używania) w wyroku rozwodowym?

Opodatkowanie podziału majątku wspólnego małżonków

Czy podział majątku wspólnego małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wygaśnięcie wspólności majątkowej małżeńskiej

Kiedy wygasa wspólność majątkowa małżeńska?

Wspólny majątek małżonków - wyliczenie

Co wchodzi w skład wspólnego majątku małżonków?

Podział majątku wspólnego

Jestem w trakcie rozwodu z moim mężem, kiedy mogę domagać się podziału majątku wspólnego?

Własność rzeczy wspólnych po rozwodzie

Co staje się z przedmiotami, ruchomościami czy nieruchomościami po rozwodzie? Chodzi o prawo do tych rzeczy prze małżonków?

Ustanie wspólności majątkowej - prawa do nieruchomości

Jakie prawa do nieruchomości mają małżonkowie po rozwodzie?

Powstanie wspólności majątkowej po zawarciu małżeństwa

Czy po zawarciu małżeństwa powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Po rozwodze z moim byłym już mężem nie dokonaliśmy podziału majątku, minęło już dwa lata. W jaki sposób możemy to zrobić?

Brak podziału majątku, a nabycie rzeczy po rozwodzie

Cztery lata temu rozwiodłem się z żoną, nie dokonaliśmy podziału majątku. Teraz kupiłem mieszkanie, czy moja była żona może rościć sobie do niego jakieś prawa?

Podział majątku wspólnego małżonków

Witam. Z pewnych względów chciałbym podzielić majątek wspólny mój i żony. W jaki sposób mogę to zrobić?

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym

W jakich wypadkach po rozwodzie można żądać ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika