Wykreślenie małżonka z księgi w trakcie rozwodu

Pytanie:

"Jestem w trakcie rozwodu. Wraz z mężem ustaliliśmy, że mieszkanie które zostało zakupione przez nas wspólnie na kredyt hipoteczny pozostanie moją własnością. Jak załatwia się wykreślenie z księgi wieczystej jednego ze współwłaścicieli mieszkania i ile to kosztuje?"

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie małżonka z księgi w trakcie rozwodu

Do dokonania wpisu w księdze wieczystej (KW) (w opisywanym przypadku dokonany będzie wpis Pani jako właściciela całego mieszkania), konieczny jest co najmniej dokument z podpisem notarialnie poświadczonym, chyba, że przepisy szczególne wymagają dla danej czynności formy szczególnej (np. aktu notarialnego).

Aby w opisanym przypadku można było wykreślić Pani męża z księgi wieczystej, powinna się Pani stać właścicielem całego mieszkania. Jeżeli do tej pory istnieje pomiędzy Państwem małżeńska wspólność majątkowa to ustanie ona z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W takiej sytuacji po ustaniu tej wspólności powinni Państwo dokonać podziału majątku, który do tej pory był objęty wspólnością małżeńską, podziałem majątku będzie również ustalenie, że nieruchomość przypadać będzie jednemu z małżonków. Podziału majątku w przypadku, gdy w grę wchodzi nieruchomość dokonuje się w formie aktu notarialnego, przed notariuszem. Taka umowa jest podstawą do dokonania stosownych wpisów do księgi wieczystej. Jeżeli pomiędzy Państwem wspólność majątkowa już ustała (jeszcze przed rozwodem), możecie Państwo już w chwili obecnej dokonać podziału majątku w sposób opisany powyżej.

 

Co do zasady opłata za wpis do KW wynosi 200 zł. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Wysokość opłaty notarialnej za zawarcie tego typu umowę określa rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i zależy ona od wartości umowy (majątku). Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3.000 zł - 100 zł;
2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika