Forma zgody małżonka na darowiznę

Pytanie:

"Wykonanie darowizny (pieniądze) z konta osobistego żony stanowiącego element własność wspólną małżonków wymaga, w myśl kro, poinformowania współmałżonka o tym fakcie i uzyskania jego zgody. W jakiej formie ma być ta zgoda (czy może być ustna) i jakie przepisy to precyzują? "

Odpowiedź prawnika: Forma zgody małżonka na darowiznę

Zgodnie z art. 63 kodeksu cywilnego, który znajduje tu zastosowanie, jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie.

Umowa darowizny powinna być zawarta (konkretnie – oświadczenie darczyńcy) w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 kc). W związku z czym opisywanej sytuacji wystarczająca jest zgoda współmałżonka wyrażona w dowolnej formie.

Warto podkreślić, iż umowa zawarta bez zgody jest tzw. czynnością kulejącą. Umowa stanie się bezskuteczna, jeśli odmówi Pan wyrażenia zgody na darowiznę. Należałoby w tym celu skierować oświadczenie do żony i do obdarowanego, w formie pisemnej, można je wysłać listem poleconym, aby mieć dowód w postępowaniu przed sądem.

Potrzebne informacje zawiera też artykuł Zarząd majątkiem przez małżonków - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika