Korzystanie ze wspólnego domu po rozwodzie

Pytanie:

Jestem po rozwodzie. Sąd podczas rozwodu przydzielił każdej ze stron odrębne pomieszczenia. Była żona może korzystać z dwóch pokoi na piętrze domu, ja natomiast z otwartego salonu i pokoiku na parterze, które prowadzą do wspólnej kuchni. Po trzech miesiącach od rozwodu była żona wyprowadziła się ze swoim synem (z pierwszego małżeństwa) nie wymeldowując się z naszego domu. Ja zamieszkuję w nim z córkami z pierwszego małżeństwa. Jednak kilka razy w tygodniu była żona pojawiała się w domu bez żadnego powodu, chcąc pokazać iż nadal jest współwłaścicielką. Do chwili obecnej nie partycypuje w kosztach utrzymania domu. Po czterech miesiącach od rozwodu - podczas mojej kilkudniowej nieobecności - z przydzielonych wyłącznie mi pomieszczeń była żona wywiozła wybrane przez siebie meble, które jeszcze nie zostały między nas podzielone. Poza tym podczas swoich wizyt ostentacyjnie przechodzi przez otwarty salon do kuchni, z której zabrała wszystkie należące do niej rzeczy, strasząc i grożąc przy tym moim małoletnim dzieciom. Czy była żona miała prawo wywieźć meble z pomieszczeń przydzielonych mi wyrokiem sądowym i czy ma prawo przechodzić przez te pomieszczenia do wspólnej kuchni?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Od chwili orzeczenia przez sąd rozwodu, powstaje między małżonkami wspólność majątkowa w częściach ułamkowych. Oznacza to, że wszystkie przedmioty stanowiące niepodzielną wspólność majątkową, od chwili rozwodu stanowią współwłasność majątkową małżonków w częściach ułamkowych. Dotyczy to tak ruchomości jak i nieruchomości. Z opisu sytuacji nie wynika, czy przedmioty (ruchomości) zabrane przez byłą żonę stanowiły jej majątek osobisty czy też stanowiły współwłasność małżonków. Jeśli ruchomości były wyłączną własnością żony (stanowiły jej majątek osobisty) miała prawo je zabrać. Jeśli jednak ruchomości te stanowiły majątek wspólny, de facto Panu także przysługują do nich prawa i ostateczny podział może być dokonany wspólnie (umownie) bądź też w orzeczeniu dotyczącym podziału majątku wspólnego, wydanym w postępowaniu sądowym. Każdy ze współwłaścicieli jest bowiem uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. W związku z tym, Pana była żona nie może bezprawnie pozbawiać Pana korzystania (posiadania) z rzeczy, które objęte są współwłasnością. Jeżeli była żona nie dopuści Pana do współposiadania, wówczas może Pan złożyć do sądu pozew o dopuszczenie do posiadania. Ponadto, może się Pan zwrócić do sądu o podział majątku wspólnego.

W zakresie przechodzenia do wspólnej kuchni należy odnieść się do postanowień wyroku rozwodowego. Jeśli jednak sąd nie rozpatrzył tak szczegółowo tej sprawy, należy wskazać, iż gdyby dostęp do kuchni był możliwy tylko przez pomieszczenia przydzielone do wyłącznego użytku Panu, żonie należy umożliwić przechodzenie przez te pomieszczenia. Jeśli jednak dostęp jest możliwy przez inne, przeznaczone do wspólnego użytku pomieszczenia (korytarze, przedpokoje), może Pan uniemożliwić żonie przechodzenie przez Pana pomieszczenia, montując drzwi w pokoju.

Jeśli natomiast chodzi o zameldowanie, jest to wyłącznie obowiązek administracyjny, nie rodzący żadnych praw do mieszkania czy też lokalu. Jeśli żona wyprowadziła się na stałe i nie mieszka już w Państwa domu, powinna się wymeldować spod tego adresu i zameldować w aktualnie zajmowanym miejscu zamieszkania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.11.2004

  Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek prowadzony dla kilku osób (...)

 • 21.11.2017

  Weterani zwolnieni z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

  Celem nowelizacji jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia członków Korpusu z ponoszenia (...)

 • 24.1.2018

  Rozwód i separacja a podział majątku wspólnego małżonków

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 16.6.2008

  O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

  Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. O rozwodzie orzeka właściwy sąd okręgowy. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego (...)

 • 18.3.2018

  Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne

  Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów (...)