Mieszkanie w TBS po rozwodzie

Pytanie:

"Jako rodzina trzy osobowa otrzymaliśmy przydział na mieszkanie z zasobów TBS z udziałem gminy. Partycypantem jest gmina. Jedynym kosztem jaki płaciliśmy była kaucja zabezpieczająca w wysokości około 5 tyś zł. Do przydziału mieszkania zostaliśmy zakwalifikowani na podstawie przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26 października 1995 r. Głównym najemcą jest mój mąż, w umowie jest napisane, iż wynajmujący oddaje lokal najemcy oraz osobom wspólnie z nim zamieszkałym. Obecnie rozwodzimy się, mój mąż wyraził zgodę na piśmie w pozwie rozwodowym na zamieszkiwanie w wyżej opisanym mieszkaniu moje i naszej córki. Od samego początku jesteśmy w tym mieszkaniu zameldowane na stałe jako osoby wspólnie z nim zamieszkałe. Czy taka deklaracja pisemna ze strony mojego męża pozwala mi na legalne pozostanie w tym mieszkaniu po rozwodzie? Czy po rozwodzie mogę stracić prawo do mieszkania w tym lokalu?"

Odpowiedź prawnika: Mieszkanie w TBS po rozwodzie

Zgodnie z art. 680[1]  § 1 kodeksu cywilnego małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

Tak więc w czasie trwania małżeństwa oboje Państwo byli w świetle prawa najemcami lokalu. Nie miał tu znaczenia fakt, że umowę najmu podpisał tylko mąż. Ta wspólność najmu zależy jednak od faktu istnienia małżeństwa. Zgodnie z art. 680 [1] § 2 kc ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności najmu lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Wspólność prawa najmu ustaje zawsze z chwilą ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego z małżonków, rozwiązania małżeństwa przez rozwód albo jego unieważnienia. Po orzeczeniu rozwodu albo w trakcie jego trwania (na wniosek małżonków, jeśli nie przedłuży to postępowania) małżonkowie mogą,  a nawet powinni dokonać podziału majątku. W ramach tego postępowania sąd może przyznać Pani prawo najmu lokalu, szczególnie, gdy obie strony się na to godzą. Majątek można też podzielić w drodze umowy. Zakładamy przy tym, że spełnia Pani cały czas warunki do wynajmowania lokalu mieszkalnego w TBS, dotyczące dochodów. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1996 r.; I CRN 55/1996; OSN 1996 r. nr 3 poz. 123, w postępowaniu o podział majątku wspólnego (art. 566 i art. 567 kodeksu postępowania cywilnego) sąd może objąć podziałem wchodzące w skład tego majątku prawo najmu lokalu mieszkalnego. Powinna więc Pani zadbać o to, by sąd zawarł w wyroku odpowiednie wyrzeczenie co do prawa najmu, a jeśli odrzuci on wniosek o podział majątku – o to, by podzielić majątek umownie lub w postępowaniu nieprocesowym.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika