Podział ruchomości po rozwodzie - samochód

Pytanie:

"Od czerwca 2019 r. jesteśmy po rozwodzie. W trakcie małżeństwa nabyliśmy samochód i w dowodzie rejestracyjnym byliśmy współwłaścicielami. Obecnie mąż chce się zrzec praw do samochodu na moją rzecz. Jak należy uregulować taki stosunek abym mogła przerejestrować auto tylko na siebie? W Urzędzie Miasta zasugerowano umowę darowizny, ale nie wiem czy wystarczy jeśli będzie ona spisana w domu, co należy umieścić w jej treści oraz czy od takiej umowy należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych. Proszę o informację w jaki sposób uregulować stan prawny samochodu abym mogła być w dowodzie rejestracyjnym jako jedyny właściciel a także ewentualnie jak powinna brzmieć treść umowy darowizny, jakie czynności przy tym winnam wykonać?"

Odpowiedź prawnika: Podział ruchomości po rozwodzie - samochód

Po ustaniu małżeństwa majątek będący dotychczas przedmiotem wspólności majątkowej małżeńskiej staje się przedmiotem współwłasności byłych małżonków w częściach równych. Odnosi się to do poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład tego majątku. Ponieważ samochód został nabyty w czasie trwania małżeństwa, wszedł do majątku wspólnego i, co za tym idzie, obecnie stanowi przedmiot współwłasności byłych małżonków w częściach równych (a więc po ½). Nie ma przeszkód, aby jeden małżonek przeniósł własność swojego udziału w samochodzie na drugiego współmałżonka w drodze czynności odpłatnej lub nieodpłatnej. Ze stanu faktycznego wynika, że chodzi Państwu o czynność nieodpłatną („zrzeczenie się"), wobec czego umowa darowizny rzeczywiście jest czynnością optymalną.

 

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Darowizna jest więc umową, w której, w przedstawionym w stanie faktycznym przypadku należałoby zawrzeć:

  • oznaczenie stron - darczyńcy i obdarowanego, najlepiej przez wskazanie imienia, nazwiska, danych adresowych oraz nr dowodu osobistego lub nr PESEL

  • oznaczenie przedmiotu darowizny - w przypadku samochodu należałoby określić jego markę, model, rok produkcji, numer rejestracyjny i ewentualnie bardziej szczegółowe dane (np. numer silnika).

  • oświadczenie darczyńcy o darowaniu (np. „Darczyńca oświadcza, że daruje obdarowanemu swój udział we współwłasności opisanego w paragrafie poprzedzającym samochodu").

  • Dobrze jest także zawrzeć postanowienie mówiące, że Darczyńca jest właścicielem ½ przedmiotu darowizny, że rzecz została obdarowanemu wydana, a także określić w umowie datę i miejsce jej zawarcia.

Zarówno darowizna zawarta w formie aktu notarialnego (przed notariuszem) jak i bez tej formy (jeżeli rzecz została obdarowanemu wydana) są ważne. Dla wykazania darowizny w Wydziale Komunikacji odpowiedniego Urzędu Miasta konieczne jest jednak zawarcie umowy w formie pisemnej. Pomimo tego należałoby się upewnić w Urzędzie, czy w praktyce przyjmowane są przez Urząd umowy darowizny zawarte zarówno w formie aktu notarialnego jak i zwykłej formie pisemnej. Chociaż forma aktu notarialnego jest podstawową formą przewidzianą dla darowizny, to wiąże się ona z kosztami notarialnymi - stąd korzystniej byłoby zawrzeć umowę w zwykłej formie pisemnej (na piśmie).

Zgodnie z regulaminem korzystania z Prawniczego Serwisu Internetowego, Użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia stanu faktycznego oraz zadania w ramach jednej informacji prawnej - jednego pytania. Ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym zadał Pan/Pani 2 pytania w ramach jednej Informacji prawnej, odpowiedziano jedynie na pytanie odnoszące się do kształtu umowy darowizny. Stąd prosimy o poruszenie kwestii podatkowych konsekwencji zawarcia umowy darowizny w ramach odrębnego pytania.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • JANEK 2013-06-10 04:06:46

    KUPILEM SAMOCHÓD W TRAKCIE MALZENSTWA I ZONA CHCE PODZILAU MAJATKU TEGO SAMOCHODU JAK UNIKNADZ TEGO


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika