Małżeńskie ustroje majątkowe - definicja

Pytanie:

Jakie ustroje majątkowe małżeńskie występują na gruncie polskiego prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

1. wspólność majątkowa (może wynikać z ustawy - art. 31-46 k.r.o. lub z umowy - art. 47 k.r.o.) - wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 31 k.r.o.); przedmioty, które należą do majątku osobistego wymienione zostały w art. 33 k.r.o.; wspólność umowna może być rozszerzona (majątek wspólny ulega powiększeniu kosztem osobistych majątków obojga małżonków) lub ograniczona (zwiększeniu ulegają majątki osobiste małżonków kosztem majątku wspólnego); umowa małżeńska majątkowa może być zmieniona albo rozwiązana (art. 47 § 2 k.r.o.).

2. rozdzielność majątkowa - może mieć charakter umowny (zawarta została umowa majątkowa małżeńska) lub przymusowy (rozdzielność majątkowa powstała wskutek zdarzeń wskazanych w art. 52-54 k.r.o.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: