Kradzież przedmiotów z majątku wspólnego

Pytanie:

"Jesteśmy przed podziałem majątku. Żona wyprowadziła się z domu, w którym zostałem ja z dziećmi. Żona wykorzystując moje częste wyjazdy, przychodzi do dzieci "w odwiedziny" i korzystając z mojej nieobecności wynosi z domu różne rzeczy należące do naszego majątku wspólnego. Przez dwa miesiące w ten sposób zniknęły z domu wszystkie rzeczy, które mogła wynieść o własnych siłach. Teraz zabrała się za cięższe meble, ale dzieci poproszone o pomoc odmówiły jej. Żona w ogóle nie reaguje na moje ostrzeżenia, że zgłoszę ten fakt na policję i robi swoje. W jaki sposób mam się zachować, aby uchronić przedmioty należące do majątku wspólnego? Jakimi narzędziami prawnymi dysponuję. Co na to mówi kpc, kro, bądź inne akty prawne? Co w sytuacji, gdy nie możemy polubownie dokonać podziału majątku ruchomego, ponieważ nie ma zgodności stron?"

Odpowiedź prawnika: Kradzież przedmiotów z majątku wspólnego

Z przedstawionych przez Pytającego okolicznościach działanie żony może, oprócz odpowiedzialności cywilnej, rodzić odpowiedzialność karną za kradzież. Zgodnie bowiem z art. 278 kodeksu karnego kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, iż rzecz stanowiąca współwłasność jest dla każdego ze współwłaścicieli rzeczą cudzą (wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 9 kwietnia 1997 r. III KKN 241/96). Tym samym działania byłej małżonki polegające na zabieraniu z mieszkania wspólnego przedmiotów stanowiących współwłasność małżonków. Przestępstwo kradzieży popełnienie na szkodę osoby najbliższej jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Wniosek taki można złożyć na Policji.  Środkami cywilnymi służącymi do ochrony praw męża może być np. powództwo o ochronę posiadania lub ochroną własności.

W sytuacji, gdy nie mogą państwo dojść do porozumienia co do podziału majątku wspólnego, podziału takiego można dokonać przed sądem.

 

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika