Budynek mieszkalno-gospodarczy

Pytanie:

Sąsiad uzyskał pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalno-gospodarczego. Po "uzyskaniu" zgody na użytkowanie budynku, który nie był w istocie skończony, kontynuuje pełzającą budowę, zmieniając budynek z w/w na budynek mieszkalny. W byłej oborze jest m.in. łazienka i dwa pokoje. Jakie jest kryterium pozwalające stwierdzić, czy budynek jest mieszkalny, czy mieszkalno- gospodarczy? Przecież w każdym budynku jest jakaś część "gospodarcza".

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Definicję zarówno pojęcia budynku mieszkalnego, jak i pojęcia budynku gospodarczego można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690). Jakkolwiek jest to akt dotyczący tylko pewnego wycinka szeroko rozumianego prawa budowlanego, to jednak owe definicje można stosować pomocniczo w charakterze ogólnym.

Definicja budynku mieszkalnego niewiele wprowadza (należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny). Natomiast przez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych (§ 3 pkt 8 rozporządzenia).

Przepisu nie zawierają natomiast sztywnych kryteriów pozwalających odróżnić budynek mieszkalny od mieszkalno-gospodarczego, np. przez określenie, w jakiej części budynek ma być "mieszkalny", a w jakiej "gospodarczy". Jest to kwestia uznaniowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: