Cesja części wierzytelności

Pytanie:

Czy mogę dokonać cesji tylko części wierzytelności pieniężnej? Np. wierzytelność opiewa na 1.000 zł, a ja jako wierzyciel dokonuję przelewu tylko 500 zł z tej kwoty.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Cesja wierzytelności (przelew) jest umową, na mocy której wierzyciel (cedent) przenosi na nabywcę (cesjonariusza) wierzytelność, która mu przysługuje względem dłużnika. W przypadku wierzytelności pieniężnej brak przeciwwskazań do częściowej cesji wierzytelności na osobę nabywcy takiej wierzytelności. Problematyczne byłoby scedowanie wierzytelności o charakterze niepodzielnym, z którym nie mamy do czynienia w przypadku wierzytelności pieniężnych, jak również wierzytelności o charakterze osobistym.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

odher

1.8.2011 22:50:48

Re: Cesja części wierzytelności

A czy wierzytelności scedowane mogą podlegać zajęciu? A jeżeli nie i płatnik pomimo zawartej uprzednio cesji przelewu wierzytelności przelał środki objęte cesją do komornika z tytułu zajęcia to czy postąpił poprawnie? Jeżeli nie, czy zatem cesjonariusz ma roszczenie wobec dłużnika?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.11.2004

  Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

  Przedsiębiorca często boryka się z problemami natury finansowej. Jest to dla niego o tyle istotne, gdyż może zaważyć na jego dalszej egzystencji. Utrata bowiem płynności finansowej z tytułu niezrealizowanych (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 9.11.2004

  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • 5.9.2017

  Jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego

  1 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ustalił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”.

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)