Charakter prawny pełnomocnictwa

Pytanie:

Jaki charakter prawny ma pełnomocnictwo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Najogólniej należy stwierdzić, że jest to upoważnienie do działania w cudzym imieniu, co wprost stwierdza Kodeks Cywilny:

Art.96.Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Art.98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Art.99. §1.Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

§2.Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY