Choroba świadka i zaświadczenie lekarskie

Pytanie:

Jestem wezwana do sądu (karnego) w charakterze świadka. Ze względu na chorobę nie mogę się stawić. Otrzymam zaświadczenie lekarskie. Czy mogę dostarczyć zaświadczenie już po rozprawie (nie mam jak go odebrać od lekarza), a na rozprawę złożyć jedynie pismo informujące, że jestem chora i takie zaświadczenie dostarczę? Czy muszę je potwierdzać u lekarza sądowego? Proszę o podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 177 § 1 kpk). Nieusprawiedliwione niestawiennictwo grozi świadkowi karą pieniężną do wysokości 10 000 zł (art. 285 § 1 kpk).

Niestawiennictwo może usprawiedliwiać choroba, ale wymagane jest tu zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza (lekarz sądowego), a nie przez dowolnego lekarza (art. 117 § 2a kpk oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, Dz.U. 2003 Nr 110, poz. 1049). Inne zaświadczenia nie usprawiedliwiają niestawiennictwa.

Zaświadczenie lekarskie najlepiej jest dostarczyć do sądu przed rozprawą. Jeśli nie jest to możliwe, można skontaktować się telefonicznie z sekretariatem tego wydziału, w którym świadek ma się stawić, i poinformować ustnie o chorobie, a później dostarczyć zwolnienie lekarskie. Można też wysłać pismo do sądu, ale ważne jest, by dotarło ono do sądu przed rozprawą, tak by przewodniczący składu sądzącego – przed jej rozpoczęciem, a w trakcie sprawdzania obecności – wiedział już, że świadek jest chory. Sąd nie ma bowiem obowiązku domniemywać, że nieobecność jest usprawiedliwiona (zob. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 czerwca 1996 r., sygn. akt II AKz 244/96, Krakowskie Zeszyty Sądowe 1996/5-6 poz. 69). Sąd może wyznaczyć termin, do jakiego trzeba będzie dostarczyć zwolnienie lekarskie (pod rygorem nałożenia kary pieniężnej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: