Choroba w okresie wypowiedzenia

Pytanie:

W okresie wypowiedzenia pracownik zachorował. Czy zwolnienie lekarskie można już złożyć w ZUS, czy też koniecznie u pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Okres wypowiedzenia jest nadal okresem świadczenia pracy u pracodawcy. Pracownik ma zatem obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności w tym okresie w zakładzie pracy. Wynagrodzenie za usprawiedliwioną nieobecność spowodowaną chorobą będzie się Panu należało za okres, w jakim pracownik pozostawał w stosunku pracy, to znaczy aż do upływu okresu wypowiedzenia. Pracodawca będzie wypłacał to wynagrodzenie najwyżej przez 33 dni. Natomiast za pozostały okres pozostawania w okresie wypowiedzenia i ewentualnie dalszy, po rozwiązaniu stosunku pracy, przysługiwać będzie zasiłek chorobowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: