e-prawnik.pl Porady prawne

Czas pracy kierowcy ambulansu

Pytanie:

Czy kierowca sanitarki (samochód mogący być używany jako ambulans, pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym), który jest zatrudniony w przychodni przyzakładowej (ambulatorium) może być zatrudniony w systemie czterobrygadowym - 6 dni roboczych po osiem godzin pracy, plus dwa dni wolne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czas pracy kierowcy ambulansu

30.8.2005

Domyślamy się, iż w pytaniu chodzi o tzw. system zmianowy.

W pierwszej kolejności należy odwołać się do przepisów kodeksu pracy, oczywiście do artykułu 128. Wprowadza on bowiem definicję sytemu zmianowego. Zgodnie z jego treścią system zmianowy to wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni.

Zatem praca w takim systemie oznacza każdą formę organizacji pracy w systemie zmianowym, zgodnie z którą pracownicy zmieniają się na tych samych stanowiskach pracy według określonego harmonogramu, łącznie z systemem następowania po sobie. Może on mieć charakter nieprzerwany lub przerwany oraz pociąga za sobą konieczność wykonywania pracy przez pracownika o różnych porach w ciągu określonych dni lub tygodni. Praca zmianowa dopuszczalna jest w każdym systemie czasu pracy. Niektóre systemy czasu pracy zakładają wręcz stosowanie pracy zmianowej (system czasu pracy w ruchu ciągłym lub dla ciągłego zaspokajania potrzeb ludności).
Z powyższego wynika, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby wobec kierowcy ambulansu stosować taki system czasu pracy.

Także w świetle ustawy o czasie pracy kierowców nic nie stoi temu na przeszkodzie. Jednak zarazem, jak w przypadku każdego kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy, ustawa o czasie pracy kierowców narzuca też kilka dodatkowych wymagań. Dlatego też należy podkreślić, iż czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

  1. prowadzenie pojazdu,
  2. załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,
  3. nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
  4. czynności spedycyjne,
  5. obsługę codzienną pojazdów i przyczep,
  6. inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,
  7. niezbędne formalności administracyjne,
  8. utrzymanie pojazdu w czystości.

Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ