e-prawnik.pl Porady prawne

Czas przechowywania dokumentacji pracowniczej

Pytanie:

Jaki jest czas przechowywania dokumentacji pracowniczej: teczki zatrudnionych, listy płac, zwolnienia lekarskie, dokumenty wypłat pracownikom?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czas przechowywania dokumentacji pracowniczej

15.4.2005

Jak wynika z ustawy o rachunkowości karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki należy przechowywać przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych lub podatkowych, nie krótszy jednak niż 5 lat . A ponadto w myśl ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 51u.) w przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości pracodawca wskazuje podmiot prowadzący działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona przekazana do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji liczonego:
1) od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - dla dokumentacji osobowej; 
2) od dnia wytworzenia - dla dokumentacji płacowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ