Czas przechowywania dokumentacji pracowniczej

Pytanie:

Jaki jest czas przechowywania dokumentacji pracowniczej: teczki zatrudnionych, listy płac, zwolnienia lekarskie, dokumenty wypłat pracownikom?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak wynika z ustawy o rachunkowości karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki należy przechowywać przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych lub podatkowych, nie krótszy jednak niż 5 lat . A ponadto w myśl ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 51u.) w przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości pracodawca wskazuje podmiot prowadzący działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona przekazana do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji liczonego:
1) od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - dla dokumentacji osobowej; 
2) od dnia wytworzenia - dla dokumentacji płacowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • Jaką dokumentację pracowniczą musi prowadzić pracodawca?

  Pojęcie dokumentacji pracowniczej obejmuje akta osobowe pracowników oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy związane (...)

 • Akta pracownicze nie tak obciążające dla pracodawców

  Ustawa  o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją skraca z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej (...)

 • E-akta - o czym trzeba pamiętać?

  Głównym założeniem, wchodzącej w życie 1 stycznia 2019 r., reformy jest skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Pracodawcy dostaną także możliwość prowadzenia (...)

 • Zmiany w programie Płatnik

  W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, pracodawcy będą przekazywać do ZUS więcej informacji o zatrudnionych. Po raz pierwszy trzeba będzie przekazać do nas szerszy (...)

NA SKÓTY