Czas przechowywania recept w aptece

Pytanie:

Jaki jest czas archiwizacji recept lekarskich w aptece: na które przysługiwała refundacja z NFZ oraz tych nierefundowanych na podstawie których nastąpiło wydanie leków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie przechowywania recept w aptece regulują przepisy Rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich. Zgodnie z jego paragrafem 23 recepta po zrealizowaniu pozostaje w aptece, natomiast jeżeli recepta jest wydawana z kopią, w aptece pozostaje jej oryginał.

Paragraf 25 natomiast stanowi, iż recepty przechowywane są w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty, w tym - według podmiotu obowiązanego do refundacji. Dla celów kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną lub Fundusz recepty przechowywane są w aptece przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały zrealizowane.

Co do refundacji natomiast, to następuje ona na podstawie zbiorczego zestawienia recept. Zbiorcze zestawienie składa się w siedzibie właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w formie pisemnej oraz na nośniku umożliwiającym zapis i odczyt informacji w sposób cyfrowy lub przez okresową teletransmisję danych, dwa razy w miesiącu, w następujących terminach:

 • do 20 dnia każdego miesiąca - za okres od 1 do 15 dnia danego miesiąca,
 • do 5 dnia każdego miesiąca - za okres od 16 do końca miesiąca poprzedniego.

W przypadku przesłania zestawienia pocztą za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Obowiązkiem NFZ jest dokonanie refundacji w terminie 15 dni od dnia otrzymania zestawienia. W przypadku przekroczenia tego terminu aptece należą się odsetki ustawowe. Zrealizowane recepty apteka zobowiązana jest uszeregować według daty realizacji i przechowywać dla celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały zrealizowane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (8)

mecenas

5.11.2014 16:26:12

do marta anielska-si

aż oddadzą do prokuratury

marta anielska-si

13.12.2011 18:8:35

Re: Czas przechowywania recept w aptece

Jak długo przechowuje się w archiwum recepty narkotyczne????

marta anielska-si

13.12.2011 18:8:35

Re: Czas przechowywania recept w aptece

Jak długo przechowuje się w archiwum recepty narkotyczne????

marta anielska-si

13.12.2011 18:8:34

Re: Czas przechowywania recept w aptece

Jak długo przechowuje się w archiwum recepty narkotyczne????

marta anielska-si

13.12.2011 18:8:34

Re: Czas przechowywania recept w aptece

Jak długo przechowuje się w archiwum recepty narkotyczne????

marta anielska-si

13.12.2011 18:8:33

Re: Czas przechowywania recept w aptece

Jak długo przechowuje się w archiwum recepty narkotyczne????

marta anielska-si

13.12.2011 18:8:33

Re: Czas przechowywania recept w aptece

Jak długo przechowuje się w archiwum recepty narkotyczne????

marta anielska-si

13.12.2011 18:8:32

Re: Czas przechowywania recept w aptece

Jak długo przechowuje się w archiwum recepty narkotyczne????

Pokaż wszystkie komentarze (8)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • Jak działa e-recepta?

  8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej.

 • Refundacja ceny leku (wyrobu medycznego)

  Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia nie zawiera definicji refundacji leku (wyrobu medycznego). W języku potocznym oznacza ona zwrot poniesionych kosztów. Dla apteki jest to (...)

 • Czym jest e-recepta?

  E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu pacjent może sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz (...)

 • Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

  Od 1 stycznia 2019 wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Daje ona możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji (...)

NA SKÓTY