Czerpanie zysków z majątku wspólnego małżonków

Pytanie:

Oboje z mężem mamy intercyzę małżeńską od kilku miesięcy. Po podpisaniu zniesienia wspólnoty założyłam swoja firmę, która jest w porównaniu z firmą męża mała i nadal dużo mniej opłacalna. Nadmieniam, że firmę mąż chce prowadzić już sam, a ja wiem, że nadal mam prawo jako żona czerpać korzyści z firmy wspólnej mimo, że założyłam swój mały biznes. Posiadamy wspólny majątek, który chcemy podzielić, jednak przeczuwam, że nie będziemy potrafili się dogadać i skończy się sprawą w sądzie. Majątek jest znaczny i powstał on przed zniesieniem wspólnoty małżeńskiej. Czy mąż ma prawo zmusić mnie do podziału według jego upodobań? Czy podpisane przeze mnie oświadczenie o podziale majątku bez obecności notariusza mąż może wykorzystać przeciwko mnie i czy będę mogła zmienić zdanie, które podpisałam i podjęłam wcześniej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Umowa dotycząca podziału majątku wspólnego małżonków powinna określać sposób podziału, oświadczenie o przeniesieniu udziałów, wielkość ewentualnych dopłat i termin ich zapłaty. Umowa powinna wyszczególnić wszelkie przedmioty będące wspólną własnością i rozstrzygnąć, do którego z małżonków mają należeć. Przedmiotem podziału nie może być przedsiębiorstwo w całości. Jego podział może nastąpić tylko przez podział wszystkich rzeczy wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Umowa o podziale nie musi mieć formy aktu notarialnego. Akt notarialny jest wymagany, jeśli do majątku należy nieruchomość i ona też ma być przedmiotem podziału. Umowa jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron. Jeżeli podpisze Pani dokument, który rozstrzyga o podziale majątku, podział będzie skuteczny i każde z małżonków otrzyma przedmioty, które przyznaje mu umowa. Nie będzie wtedy potrzebny podział na drodze sądowej, a zmiana rozstrzygnięć umowy będzie mogła nastąpić także tylko za zgodą obu stron. Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w ten sposób, że dany przedmiot zostanie przyznany jednemu z nich, sprzedany a cena ulegnie podziałowi po połowie albo przedmiot zostanie fizycznie podzielony(oczywiście o ile to możliwe – tzn. nie zakazuje tego ustawa, nie jest to sprzeczne z przeznaczeniem rzeczy, nie spowoduje spadku jej wartości). Jeżeli przedsiębiorstwo założone zostało przed zniesieniem wspólności majątkowej i prowadzone jest przez oboje małżonków, to każde z nich ma prawo czerpać zyski z prowadzonej przy użyciu wspólnych przedmiotów działalności. Żaden ze współmałżonków nie może zabronić drugiemu korzystania z rzeczy dopóki nie nastąpi podział. Ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej ważne jest też informowanie kontrahentów o istnieniu umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy). W razie roszczeń osób trzecich małżonkowie mogą powoływać się na tą umowę tylko wtedy, gdy osoba trzecia wiedziała o jej istnieniu i rodzaju (rozszerzenie, ograniczenie, wyłączenie wspólności ustawowej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY